Meklēt
Izvēlne

Grieķijas valdības stipendija

Grieķijas Republikas valdība piedāvā Latvijas augstskolu studentiem, pasniedzējiem un pētniekiem vienu 10 mēnešus ilgu stipendiju maģistrantūras vai doktorantūras studijām vai pētniecības darba veikšanai 2010./2011.akadēmiskajā gadā kādā Grieķijas augstskolā vai pētniecības institūtā, kā arī divas stipendijas dalībai grieķu valodas un kultūras vasaras skolā 2010.gada vasarā (vieta un datums tiks paziņots februāra beigās).

Prasības tiem, kas vēlas studēt vai veikt pētniecības darbu Grieķijā:
1. Labas grieķu valodas zināšanas (studijām maģistrantūrā vai doktorantūrā).
2. Labas grieķu vai angļu, vai franču valodas zināšanas (tiem, kuri veic pētniecības darbu).
3. Kandidātam jānoskaidro, vai studijām izvēlētajā maģistrantūras vai doktorantūras programmā nav nepieciešama viņa izglītības dokumentu atzīšana Grieķijā.

Iesniedzamie dokumenti maģistrantūras vai doktorantūras studijām un pētniecības darbu veikšanai:
1. Pieteikuma veidlapa ar pie tās piestiprinātu pases fotogrāfiju (veidlapa atrodama interneta vietnē http://www.ypepth.gr/en_ec_category1126.htm, sadaļā „Scholarships granted by the GR government to foreign citizens 2010-11".
2. Pases kopija (pases kopijas neapstiprina).
3. Apstiprinātas (augstskolas Ārējo sakaru daļā) izglītības dokumentu un to pielikumu kopijas (jāapstiprina arī dokumentu tulkojumi).
4. Svešvalodu zināšanas apliecinošs dokuments.
5. Divas ieteikuma vēstules.
6. Curriculum Vitae un motivācijas vēstule.
7. Medicīnas izziņa, kas apliecina, ka kandidāts neslimo ar infekcijas slimībām.
8. Deklarācija, ka dokumentu iesniedzējs šīs stipendijas izmantošanas laikā nesaņems citu Grieķijas valdības vai Eiropas Savienības stipendiju (veidlapa atrodama minētajā interneta adresē, 1.paraugs).
9. Rakstisks apliecinājums, ka pretendents uz šo Grieķijas valdības stipendiju vienlaikus nepretendē vēl uz kādu citu Grieķijas valdības stipendiju.
10. Uzņēmējas augstskolas Grieķijā parakstīta veidlapa tiem, kuri vēlas studēt; pētniecības institūta Grieķijā parakstīta veidlapa, tiem, kuri vēlas veikt pētniecības darbu, 2.paraugs).

Iesniedzamie dokumenti dalībai vasaras skolā:
1. Pieteikuma veidlapa ar pie tās piestiprinātu fotogrāfiju (veidlapa atrodama minētajā interneta adresē).
2. Pases kopija (pases kopijas neapstiprina).
3. Apstiprinātas izglītības dokumentu kopijas (arī apstiprināta diploma pielikuma kopija) vai atzīmju izraksts, ja bakalaura diploma vēl nav.
4. Svešvalodu zināšanas apliecinošs dokuments.
5. Curriculum Vitae un motivācijas vēstule (motivācijas vēstuli lūdz Valsts izglītības attīstības aģentūra).
6. Medicīnas izziņa, kas apliecina, ka kandidāts neslimo ar infekcijas slimībām.
Lūdzam iesniedzamos dokumentus sakārtot iepriekšminētajā secībā. Dokumentiem jābūt tulkotiem angļu vai grieķu valodā.
Papildu informāciju var saņemt Valsts izglītības attīstības aģentūrā, Vaļņu ielā 1, Rīgā, LV-1050. Tālr.67559502; 26548593. E-pasta adrese: . Turpat trīs eksemplāros jāiesniedz arī visi prasītie dokumenti.

Pieteikšanās pēdējā diena - 2010.gada 12.marts