Meklēt
Izvēlne

Ideju konkurss Limbažu novada ģerboņa skiču izveidei

Limbažu novada pašvaldība ir izsludinājusi ideju konkursu Limbažu novada
ģerboņa skiču izveidei, ar mērķi aicināt māksliniekus izstrādāt ģerboni, kas
turpmāk tiks izmantot kā Limbažu novada atpazīstamības zīme.

Konkursā iespējams piedalīties ikvienai juridiskai vai fiziskai personai, kurai ir iepriekšēja pieredze ģerboņu izstrādē. Vienam dalībniekam atļauts iesniegt ne vairāk kā trīs Limbažu novada ģerboņa skiču izveides variantus.

Konkursa darbus izvērtēs ar domes lēmumu apstiprināta vērtēšanas komisija piecu cilvēku sastāvā, kura novērtēs katra iesniegtā darba atbilstību pēc būtības konkursa nolikumā noteiktām prasībām. Idejas tiks vērtētas pēc šādiem kritērijiem: ģerboņa skices un idejas apraksta atbilstība Limbažu novada tēlam; ģerboņa skices vizuālā pievilcība, uztveramība un atpazīstamība; ģerboņa skices izmantojamības daudzpusība.

Konkursa darbu pēdējā iesniegšanas diena 2010. gada 29. marts līdz plkst. 17:00, Limbažu novada administrācijas ēkā, Rīgas ielā 16, Limbažos, 201. kabinetā no plkst. 8.00-12.00 un 13.00-17.00, vai arī jānosūta pa pastu, ar nosacījumu, ka pasta sūtījums domē tiek saņemts līdz 29. marta plkst. 17:00.

Papildus paskaidrojumus par konkursa norisi, kā arī papildus informāciju par konkursa priekšmetu pretendenti var saņemt Limbažu novada pašvaldības Informācijas nodaļā, Rīgas ielā 16, Limbažos vai pa tālr. 64020410.

Ar konkursa nolikumu var iepazīties mājas lapā www.limbazi.lv sadaļā Limbažu novada pašvaldība/Konkursi, izsoles.

Informāciju sagatavoja:
Līva Tauriņa
Limbažu novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr. 64020410
e-pasts: