Meklēt
Izvēlne

Identitātes zīmes un Daudzveidības zīmes” Daugavpilī

Latvijas Mākslas akadēmija un Daugavpils Māla mākslas centrs aicina ikvienu interesentu apskatīt projekta „Identitātes zīmes un Daudzveidības zīmes" izstādi Daugavpils Māla mākslas centrā no 13. janvāra līdz 28. februārim. Šī ir pirmā reize, kad izstāde skatāma kādā no Latvijas reģioniem. Līdz šim 2009. gadā tapušā projekta izstāde eksponēta Latvijas Mākslas akadēmijā Rīgā, Lietuvas Nacionālajā UNESCO komisijā Viļņā un Parīzes UNESCO galvenajā mītnē, kur to muzeju nakts ietvaros, apmeklēja prāvs skaits Francijas iedzīvotāju un viesu.

Projekts „Identitātes zīmes / Daudzveidības zīmes" 
Ar projekta darbiem un autoriem varat iepazīties 
http://www.lma.lv/?parent=886

Projekta „Identitātes zīmes / Daudzveidības zīmes" mērķis ir veicināt kultūru dialogu starp māksliniekiem no septiņām valstīm (Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Armēnijas, Azerbaidžānas, Gruzijas un Francijas), jaunrades procesā analizējot, pētot un mozaīkās iestrādājot dažādus vēstījumus par savām identitātes saknēm un par vienojošo dažādībā. Projekts veidots, lai atbalstītu brīvu māksliniecisko un zinātnisko kultūras dažādības reprezentāciju, lai reflektētu par jau esošajām kultūru atšķirībām un to dārgumiem, spēku un kapacitāti.

Radošā darbnīca mozaīkā, kas 2009. gadā laikā no 23. līdz 27. novembrim norisinājās Latvijas Mākslas akadēmijā, kopā pulcēja 17 mākslas studentus un 11 pasniedzējus no septiņu valstu mākslas akadēmijām. Piecu dienu radošajā darbnīcā mākslinieki veidoja katrs divas mozaīkas - mozaīku „Identitātes zīmes", kas atspoguļo katras valsts un dalībnieka individuālo kultūras identitāti, un mozaīku „Daudzveidības zīmes" kā fragmentu kopīgi veidotai lielākai mozaīkai, kas simbolizē dialogu dalībvalstu dažādajās kultūrās un daudzveidības izpausmēs.

Mākslinieki mozaīkās sniedz savas atbildes par to, kā atšķirīgais un kopīgais veido piederības un identitātes izjūtu, kā arī skaidro un caur iekšējās izpētes procesu krāsās un figūrās atklāj kultūras daudzveidības sarežģītību un tās dažādos redzējumus. Projekts nenoliedzami devis iespēju radīt mākslas sinerģiju, ko savstarpējā dialogā rada mākslinieki, kas piederīgi dažādām kultūrām un kuriem ir atšķirīga kultūras identitāte. Paralēli projekta galvenajai aktivitātei - radošajām darbnīcām mozaīkā, mākslinieki un organizatori veidoja kopīgas diskusijas, iepazina Latvijas kultūras un mākslas vēsturi ekskursijās, kopīgi veidoja projekta izstādi un ir sekmējuši projekta ilgtermiņa mērķus, izveidojot un nostiprinot savstarpējus kontaktus un idejas jauniem sadarbības projektiem.

Projekts „Identitātes zīmes/ Daudzveidības zīmes" ir Latvijas Mākslas akadēmijas un UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas īstenots projekts UNESCO Kaukāza projekta ietvaros. UNESCO Kaukāza projekts ir 1999.gadā uzsākta UNESCO iniciatīva starpkultūru dialoga un miera kultūras sekmēšanai, izvēloties Kaukāza reģionu un tā sadarbību ar citiem pasaules reģioniem kā paraugu inovatīvu un daudzveidīgu sadarbības formu veicināšanai un unikālu, starpdisciplināru projektu īstenošanai.

2007.gadā UNESCO Kaukāza projekta ietvaros saskaņā ar starptautiskajā apaļā galda konferencē Viļņā 2003. gadā izstrādātajām rekomendācijām, kas paredz attīstīt Baltijas un Kaukāza valstu sadarbību īpaši kultūrā Latvijas Mākslas Akadēmija un UNESCO Latvijas Nacionālā komisija ierosināja projektu „Identitātes zīmes / Daudzveidības zīmes", tādējādi iesaistoties šajā pasaules mēroga projektā, sniedzot pierādījumus un ceļot jaunus tiltus kultūras dialogam visdažādākajās tā mākslinieciskās jaunrades formās.

UNESCO ir 1945. gadā dibināta īpaša Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) aģentūra ar mērķi veicināt visā pasaulē miera kultūru, rosināt sadarbību un dialogu starp cilvēkiem un dažādām kultūrām, dot ieguldījumu nabadzības mazināšanā un veicināt ilgtspējīgu attīstību ar izglītības, zinātnes, kultūras un komunikāciju un informācijas palīdzību.

UNESCO ir lielākā starpvaldību organizācija pasaulē, tajā ir 193 dalībvalstis un 7 asociētās valstis, tai skaitā Lietuva, Igaunija, Armēnija, Azerbaidžāna, Gruzija un Francija.

Latvija par UNESCO dalībvalsti kļuva 1991. gadā. Kopš iestāšanās Latvija arvien ir aktīvi darbojusies vairākās nozīmīgās UNESCO programmās izglītības satura un kvalitātes, kultūras mantojuma apzināšanas un kopšanas, zināšanu mobilizēšanas un komunikācijas jautājumos, kā arī starpkultūru dialoga veicināšanas jomā. Latvijas līdzdalību UNESCO raksturo Latvijas augsti profesionālā dalība dažādos UNESCO lēmējorgānos un diskusiju platformās, radoši projekti un iniciatīvas visās UNESCO mandāta jomās, kā arī īstenotā starptautiskā sadarbība ārpus Latvijas.

Projekta organizatori:
Latvijas Mākslas akadēmija sadarbībā ar UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju.

Projekta dalībnieki:

Latvija, Latvijas Mākslas akadēmija / Latvia, Art Academy of Latvia
prof. Aleksejs Naumovs, Jānis Dukāts, Edgars Kvjatkovskis, Evija Ķirsone,
Lietuva, Viļņas Mākslas akadēmija / Lithuania, Vilnuis Academy of Art
prof. Ieva Skauronė, Laura Ajutyte, Linas Jusionis,
Igaunija, Igaunijas Mākslas akadēmija / Estonia, Estonian Academy of Arts
prof. Urmas Puhkan, Kaie Pungas, Kirsi Miettinen,
Gruzija, Tbilisi Valsts mākslas akadēmija / Georgija, Tbilisi State Academy of Arts
prof. Giorgi Bughadze, Natalie Nebieridze, Tekla Aslanishvili,
Azerbaidžāna, Azerbaidžānas Valsts mākslas akadēmija / Azerbaijan, Azerbaijan State Academy of Art
prof. Baghman Mammadov, Matin Sharifov, Fakhri Abbasov,
Armēnija, Erevānas Mākslas akadēmija / Armenia, Yerevan Academy of Fine Arts
prof. Avetik Avetisyan, Martin Harutyunyan, Sofya Galustyanun,
Francija, Parīzes Nacionālā Mākslas augstskola / France, The National School of Fine arts in Paris
prof. Fabrice Vannier, Taline Zabounian, Tamim Sabri

Projekta atbalstītāji:
UNESCO Kaukāza projekts, Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā, Francijas Kultūras centrs, „Dirty Deal Cafe", hostelis „House", viesnīca „Krišjānis & Ģertrūde", AS „Siera nams", TVNET un SIA „LIDO", AS „Hanzas maiznīca", SIA „Bilze", Daugavpils Reģiona mākslinieku asociācija, Daugavpils Māla mākslas centrs, Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs, Dizaina Informācijas centrs.


Liels paldies par iesaistīšanos projekta realizēšanā visiem atbalstītājiem un brīvprātīgajiem!

 


Projekta kuratore:
Elīna Ģibiete - LMA Ārlietu un Izstāžu daļas vadītāja
telefons 00 371 26396046
e-pasts: