Meklēt
Izvēlne

Ieskats Oslo Nacionālās mākslas akadēmijas pasniedzēju meistardarbnīcu norisē

2016. gada 16. un 17. februārī Latvijas Mākslas akadēmijā (LMA) notika Oslo Nacionālās mākslas akadēmijas pasniedzēju – profesores Tirilas Skroderas (Tiril Schrøder) un lektores Kārenas Disenas (Karen Disen) – zīmēšanas meistardarbnīcas. Piedāvājam ieskatu meistardarbnīcas norisē.

Vispirms pasniedzējas no Oslo studentus iepazīstināja ar savu māksliniecisko darbību – Tirila Skrodera prezentēja lielformāta sienu zīmējumus un stājmākslas darbu sērijas dažādās zīmējuma tehnikās, savukārt Kārena Disena iepazīstināja ar saviem juveliermākslas darbiem. Tālāko darba plānu pasniedzējas realizēja tā, lai mītos teorētiskas un praktiskas nodarbības.

Teorētisko nodarbību ietvarā Tirila Skrodera stāstīja par Norvēģijas mākslu, īpaši pievēršoties zīmēšanai – māksliniekiem un zīmējuma tehnikā darinātiem meistardarbiem. Praktisko nodarbību sērija bija veltīta skicēšanai, un to norisi noteica pašu studentu izvēle. Kārena Disena par pirmā praktiskā uzdevuma pamatu izvēlējās konceptu, tēlu intuitīvu saistību un asociācijas. Otrais uzdevums bija veltīts ķermeniskās pieredzes vizualizācijai. Skicēšana un zīmēšana šajās nodarbībās ar nolūku tika attālināta no anatomiski precīzas figūras atveida un dabas mimēzes, un uzdevums pieprasīja abstrakciju kā domāšanā, tā mākslas darba formā.

Viens no pasniedzēju instrumentiem, kā strādāt ar studentiem, ir mijiedarbība visas nodarbības laikā – uzdevuma prasību skaidrošana un ilustrēšana, dialoga un diskusiju veidošana. Raksturojot kopīgo un atšķirīgo LMA un Oslo akadēmijā, pasniedzējas kā vienojošo atzinīgi vērtē studentu interesi un iesaisti, tomēr ir pamanījušas arī atšķirības – LMA studenti, salīdzinājumā ar Oslo studentiem, mazāk iebilst un diskutē. Iespējams, tas saistīts ar studiju rutīnu atšķirību abās skolās – LMA studenti mazāk raduši pie individuālas apmācības.

Mobilitāte tika īstenota Eiropas Ekonomiskās zonas/Norvēģijas finanšu instrumenta (EEZ/NFI) projekta „Mobilitātes projekts starp Latvijas un Norvēģijas mākslas un dizaina augstākās izglītības institūcijām”* ietvaros.


*2009.-2014. gada perioda programmas LV05 “Pētniecība un stipendijas” aktivitātes “Stipendijas” projekts Nr. EEZ/NFI/S/2015/010 “Mobility project between higher education institutions of Latvia and Norway in the field of art and design” Nr. EEZ/NFI/S/2015/010. Projekta realizācijas periods: 2015. gada 1. jūlijs – 2016. gada 30. jūnijs.


Informācija publicēta 2016. gada 14. martā.