Meklēt
Izvēlne

Iespēja Mākslas akadēmijas studentiem apmeklēt izvēles lekcijas Latvijas Kultūras akadēmijā

Latvijas Kultūras akadēmija piedāvā arī Mākslas akadēmijas studentiem iespēju apmeklēt izvēles lekcijas gan bakalaura, gan maģistra programmā. 

Reģistrēties studiju kursam iespējams semestra pirmo divu nedēļu laikā (līdz 2012. gada 14. septembrim) nodarbības laikā docētāja izsniegtajā pieteikšanās protokolā, izņēmuma gadījumā, Studiju departamentā (26. kabinets).

Nodarbības tiek organizētas tad, ja uz attiecīgo C daļas kursu pierakstījušies ne mazāk kā 8 studenti. Līdz 28. septembrim (ieskaitot) studējošais var rakstiski paziņot Studiju departamentam par atteikšanos no līdzdalības izvēlētajā kursā.

Latvijas Kultūras akadēmijā pieejami sekojoši kursi: