Meklēt
Izvēlne

Iespēja pieteikties Grieķijas Aleksandra S. Onasis fonda stipendijām

Līdz 2015. gada 31. janvārim iespējams pieteikties Grieķijas Aleksandra S. Onasis fonda pētniecības un doktora studiju stipendijām.

Aleksandra S. Onasis fonds piešķir stipendijas šādās jomās:

Humanitārās zinātnes: filoloģija, literatūra, lingvistika, vēsture, arheoloģija, filozofija, pedagoģija, psiholoģija;

Sociālās zinātnes (izņemot tieslietas): politikas zinātne, socioloģija, Eiropas studijas, vadības zinātne un sociālā politika;

Ekonomikas zinātnes: finanses, jūrniecība;

Māksla: vizuālā māksla, mūzika, dejas, teātris, fotogrāfija, kino studijas, jaunie mediji – teorētiskiem pētījumiem, mākslinieki nevar pieteikties.

Stipendiju programmas A paveids - pētniecības stipendijas, tām var pieteikties augstskolu pasniedzēji ar doktora grādu un pēcdoktorantūras pētnieki ar doktora grādu. Pētījumiem jābūt saistītiem ar Grieķiju vai jādod netiešs devums šai valstij. Grieķu valodas zināšanas nav obligātas.

Stipendiju programmas C paveids - izglītības stipendijas, tām var pieteikties doktora studiju programmas studenti. Nepieciešamas grieķu valodas pamatzināšanas.

Vairāk informācija par pieteikšanās nosacījumiem un pieteikuma veidlapa atrodama fonda mājaslapā: www.onassis.gr.

Kandidātiem jāpiesakās vai nu tiešsaistē, vai arī nosūtot visus prasītos dokumentus Aleksandra S. Onasis fondam pa pastu.Pieteikšanās termiņš - 2015.gada 31. janvāris.

Jautājumus var uzdot, rakstot uz šādām e-pasta adresēm: fhadgiantoniou.ffp(abols)onassis.gr"> vai mpagoni.ffp(abols)onassis.gr">. Tāpat jau gatavas atbildes uz jautājumiem par stipendijām var atrast fonda mājaslapas sadaļā “Biežāk uzdotie jautājumi”.


Informācija ievietota, pamatojoties uz Latvijas vēstniecības Grieķijā 2014. gada 27. novembra elektronisko vēstuli Valsts izglītības attīstības aģentūrai.