Meklēt
Izvēlne

Iespējams pieteikties zinātniskajai konferencei "Kultūras krustpunkti"

2013. gada 1. un 2. novembrī norisināsies Latvijas Kultūras akadēmijas Zinātniskās pētniecības centra Starptautiskā zinātniskā konference "Kultūras krustpunkti". Referāta tēmu un tās izklāstu līdz 300 vārdu apjomā iespējams iesūtīt līdz š.g. 15. septembrim uz e-pastu zpc(abols)lka.edu.lv">

Latvijas Kultūras akadēmija ir akreditēta universitātes tipa izglītības iestāde, kas īsteno studiju programmas bakalaura, maģistra un doktora studiju līmenī. Latvijas Kultūras akadēmijas zinātnisko darbu organizē struktūrvienība Latvijas Kultūras akadēmijas Zinātniskās pētniecības centrs, kura uzdevums ir veicināt humanitāro un sociālo zinātņu attīstību un veikt starptautiski aktuālu un Latvijai nozīmīgu jautājumu izpēti kultūras un mākslas jomā. Saskaņā ar šo misiju, Zinātniskās pētniecības centrs organizē starptautiskas zinātniskas konferences Kultūras krustpunkti. 2013. gadā plānota septītā Kultūras krustpunktu konference.

Kultūras krustpunktu VII darbs plānots 4 sekcijās: 1) Tradicionālā kultūra un kultūr-antropoloģija, 2) Kultūras socioloģija, kultūrpolitika un radošā ekonomika, 3) Skatuves un audiovizuālās mākslas teorija un 4) Literatūras un tulkošanas teorija. Ieteicamās, bet ne ierobežojošās tēmas:

Tradicionālā kultūra un kultūrantropoloģija
Sekcijas pamattēma: Vietas identitāte kultūrainavā
Rosinām dalīties pētījumu rezultātos par kultūrainavas būtību un nozīmi, izzinot, vai un kā kultūrvēsturisks objekts ainavā veido vietas nozīmi iedzīvotāju teritoriālajā noturībā un piederībā, kā un kādā veidā izpaužas lokālā, individuālā un kolektīvā identitāte, kādas ir tās īpatnības un izmaiņas un kā to atklāj arheoloģijas, folkloristikas, valodniecības un etnoloģijas dotumi – artefakti, tradīcijas, valoda un zīmes, kā arī ikdienas dzīve laikmetu gaitā.

Kultūras socioloģija, kultūrpolitika un radošā ekonomika
Sekcijas pamattēma
: Kultūras un mākslas transformācijas / ekonomiskā attīstība un informācijas tehnoloģijas
Kultūras un mākslas vieta sabiedrībā, politikā un ekonomikā vienmēr ir bijusi kompleksa, daudznozīmīga un ambivalenta. Aicinām dažādu jomu (kultūras, socioloģijas, politoloģijas, menedžmenta, tiesību, komunikācijas, ekonomikas) pētniekus piedāvāt savu pētījumu rezultātus par kultūras un mākslas procesiem, to rezonansi sabiedrībā un medijos; par kultūras mijiedarbi ar ekonomiku un tiesību jomu, kā arī kultūras nozares problēmu atspoguļojumu politikā.

Skatuves un audiovizuālās mākslas teorija
Sekcijas pamattēma: Aktiermāksla laikmetīgajā teātrī un kino
Aicinām reflektēt par aktiera (arī dejotāja) fenomenu mūsdienu skatuves un audiovizuālajā mākslā, teoretizēt par mūsdienu aktiermākslas estētiku un stiliem, aktiertēlojuma skolām un metodēm, stāstīt par spilgtiem skatuves un ekrāna māksliniekiem, viņu radītiem tēliem, aktiera nozīmi sabiedrībā u.c.

Literatūras un tulkošanas teorija
Sekcijas pamattēma: Mainīgais un nemainīgais literatūras un tulkojumu teorijā un kritikā
Aicinām lūkoties uz dažādu laiku aktuāliem literāriem darbiem, meklējot jaunas teorētiskas pieejas to vērtēšanai un kontekstuālam salīdzinājumam ar citiem mākslas veidiem. Rosinām aplūkot latviešu un cittautu literatūru mijiedarbi un līdzāspastāvēšanu tulkojumos, vērtēt un analizēt kvalitātes un to lomu lokālā un globālā kultūras kontekstā.

Referāta tēmu un tās izklāstu līdz 300 vārdu apjomā lūdzam sūtīt līdz 2013. gada 15. septembrim uz e-pastu zpc(abols)lka.edu.lv">. Pieteikumā lūdzam norādīt vārdu, uzvārdu, institūciju, zinātnisko grādu, tālruni, e-pastu, kā arī prezentācijai nepieciešamās tehniskās ierīces. Tēzes paredzēts publicēt konferences tēžu krājumā. Prezentācijai atvēlētas 20 minūtes. Darba valodas ir latviešu, angļu. Dalība konferencē ir bez maksas.