Meklēt
Izvēlne

III starpdisciplinārā zinātniskā konference "Mūzikas pētījumi Latvijā"

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija aicina pieteikt dalību III starpdisciplinārajā zinātniskajā konferencē "Mūzikas pētījumi Latvijā". Konference piedāvā lielisku viedokļu apmaiņas platformu ikvienam, kura pētījumi saskaras ar skaņas un mūzikas izzināšanu visdažādākajos uztveres rakursos. Konferencē tiek aicināti piedalīties dažādu humanitāro un sociālo zinātņu pārstāvji, arī studējošie maģistra un doktora studiju programmu līmenī.

Konference notiks JVLMA 2016. gada 31. martā – 1. aprīlī (*atkarībā no dalībnieku skaita konferences norise vienā vai divās dienās tiks precizēta darba procesā). Interesantākie referāti  tiks publicēti periodiskajā izdevumā "Mūzikas akadēmijas raksti".

Aicinām pieteikt dalību šādās tematiskajās ievirzēs, kas nav pilnīgi izsmeļošas:

- aktualitātes un jaunas atziņas mūzikas vēsturiskā mantojuma izpētē Latvijā un pasaulē;

- novitātes dziesmu un deju svētku tradīcijas dokumentēšanā un izpētē Latvijā;

- skaņas (t.sk. kā akustiska fenomena) un mūzikas izpēte dažādos teorētiskas (sistemātiskas) analīzes aspektos;

- skaņa un mūzika tradicionālajā kultūrā un tās dažādās izpausmes formās;

- mūzika un mūzikas kultūra kā sociāls fenomens dažādos uztveres un vērtējuma rakursos;

- aktualitātes un jaunas atziņas populārās mūzikas kultūras jomas izpētē;

- skaņa un mūzika teātrī, kino, multimediālā mākslas darbā un citās dažādu mākslu un ideju mijiedarbes formās kultūras telpā.

* Referāta tematisko vadlīniju izvēlē iespējams aptvert dažādus aspektus.

Referātu prezentācijas laiks – 20 minūtes. Pēc katras prezentācijas 10 minūtes paredzētas diskusijām. Dalība konferencē jāpiesaka elektroniski nosūtot aizpildītu pieteikuma veidlapu uz sekojošu adresi:janis.kudins(abols)jvlma.lv"> (JVLMA Muzikoloģijas katedras vadītāja Jāņa Kudiņa e-pasta adrese).

Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2016. gada 26. februāris. Akceptētie referātu (prezentāciju) pieteikumi pieteicējiem tiks izziņoti 2016. gada 4. martā.