Meklēt
Izvēlne

Ināras Teterevas stipendijas mākslā iegūst Krišjānis Elviks, Jānis Krauklis un Laura Veļa

Jau sesto reizi pēc kārtas Latvijas Mākslas akadēmijas (LMA) studentiem tika piešķirtas „Mecenātes Ināras Teterevas stipendijas mākslā”. Bakalaura programmā stipendiju ieguva LMA Audio-vizuālās mediju mākslas nodaļas Scenogrāfijas apakšnozares 3. kursa students Krišjānis Elviks, savukārt maģistra programmā LMA Audio-vizuālās mediju mākslas nodaļas, Vizuālās komunikācijas apakšnozares 1. kursa students Jānis Krauklis un LMA Vizuālās mākslas nodaļas Glezniecības apakšnozares 1. kursa studente Laura Veļa. 

“Visi trīs “Mecenātes Ināras Teterevas stipendijas mākslā” ieguvēji ir godam pelnījuši šo uzvaru konkursā, jo neatkarīgi cits no cita ir spilgti pierādījuši sevi atšķirīgās mākslas jomās un izpausmēs, kā arī pārstāv dažādas LMA apakšnozares. Stipendija ir nenovērtējams atbalsts studentu radošo ieceru īstenošanai, izstrādājot savu diplomdarbu un paplašinot pasaules redzējumu. Ļoti ceram, ka mūsu sadarbība turpināsies arī nākotnē,” stipendijas nozīmi uzsver LMA rektors Kristaps Zariņš.

“Ir liels prieks raudzīties, kā maniem mākslas krustbērniem šodien pievienojas vēl trīs izcili topošie mākslinieki. Vienmēr ar lielu gandarījumu lasu atskaites par to, kā stipendiāti brauc mācību ceļojumos, kā mācās un apgūst jaunas zinība. Es viņus visus ļoti mīlu,” stipendiju pasniegšanas pasākumā teica mecenāte Ināra Tetereva.

LMA Scenogrāfijas katedras vadītājs asoc. prof. Mārtiņš Kalseris par daudzsološo scenogrāfu Krišjāni Elviku: “ Krišjānis Elviks sevi apliecinājis kā talantīgs un radošs mākslinieks, un dažu studiju gadu laikā paralēli studijām ir izveidojis vairākas scenogrāfijas izrādēm, kuras tika pamanītas un uzteiktas tieši sava vizuālā tēla dēļ. Viņa darbībai teātrī un studiju uzdevumu risinājumiem raksturīga oriģināla domāšana, asprātība un mūsdienīga pieeja. Krišjāņa idejas ir neizbēgami laikmetīgas, jo tās tiek atrastas un pielietotas kā vienīgie īstie un nepieciešamie līdzekļi izrādes vizuālā tēla veidošanā “ šeit un tagad.”

LMA Vizuālās komunikācijas katedras vadītājs prof. Jānis Murovskis par Jāni Kraukli: “Jaunais mākslinieks bakalaura studiju posmā rūpīgi kopis savu māksliniecisko rokrakstu. No darba uz darbu demonstrējot savu mērķtiecīgo radošo izaugsmi, ieguvis atzinību, pārvēršot, skatītājam pierastas lietas jaunās struktūrās. Jānim raksturīgs pārsteidzoši konstruktīvs skatījums uz radošām problēmām, un ar savu pieeju materiālam un telpai, tas rezultējies atzīstamos mākslas darbos, kuri iekļaujas mūsdienu mākslas vidē.”

LMA prorektors asoc. prof. Andris Vītoliņš par talantīgo studenti Lauru Veļu: “ Lauru Veļu var apbrīnot par to, ka bez ierastajām Rozentālskolas vai mākslas skolas taciņas viņa ir veiksmīgi iekļāvusies LMA topošo gleznotāju vidē. Jau beidzot bakalaura programmu, viņa radīja izcilu mākslas darbu, kas atspoguļoja sinerģiju starp analītisku domāšanu un radošo prātu.”

Pavisam bakalaura studiju programmā tika iesniegti 11 pieteikumi un Maģistra studiju programmā 13 pieteikumi. Par stipendijas piešķiršanām lēma komisijas priekšsēdētājs, LMA rektors prof. Kristaps Zariņš, priekšsēdētāja vietnieks, LMA prorektors, asoc. prof. Andris Vītoliņš un komisijas locekļi - LMA Grafikas katedras vadītājs prof. Guntars Sietiņš, Borisa un Ināras Teterevu fonda direktors Mareks Indriksons Borisa un Ināras Teterevu fonda programmas "Māksla publiskā telpā" kuratore Helēna Demakova.

“Mecenātes Ināras Teterevas stipendijas mākslā” mērķis ir finansiāli atbalstīt talantīgus, centīgus LMA pilna laika studentus. Viena stipendija tiek piešķirta bakalaura programmas studentam un viena maģistrantūras programmas studentam. Trešās stipendijas sadalījumus starp programmu līmeņiem tiek izvērtēts, pēc konkursa pieteikuma skaita un kvalitātes, un to sadala konkursa žūrijas komisija. Katru stipendiju veido naudas piešķīrums līdz atbilstošās studiju programmas sekmīgai pabeigšanai, bet ne ilgāk kā trīs studiju gadus, studiju braucienu finansēšana stipendijas saņemšanas periodā un grants studiju noslēguma darba izstādei un publikācijai.