Meklēt
Izvēlne

Ir izsludināta pieteikšanās Erasmus+ stipendijām docēšanai un pieredzes apmaiņai

Stipendiju konkursā var pieteikt mobilitātes, kuras nav ilgākas par 5 dienām un notiek laika posmā no š.g. 1. oktobra līdz nākamā gada 30. septembrim. Šī gada jaunums ir pieteikšanās online, kura būs pieejama līdz 25. septembra plkst. 10.00! Šeit aizpildāmā anketa -  pieteikuma anketa.

ERASMUS+  docēšanas mērķis ir akadēmisko zināšanu sniegšana LMA sadarbības augstskolu studentiem. Mobilitāti iespējams veikt jebkurā no Latvijas Mākslas akadēmijas partneraugstskolām, vadot lekciju vai radošo darbnīcu. Docēšanas mobilitātes paredzētas LMA akadēmiskajam personālam un viesdocētājiem (t.s. stundinieki) (pēdējiem mobilitātes drīkst notikt laika posmā līdz darba līguma termiņam). ERASMUS+ stažēšanās mobilitātes paredzētas gan akadēmiskajam, gan neakadēmiskajam LMA personālam, gan viesdocētājiem un tās var būt: pieredzes apmaiņa citās ES augstskolās vai organizācijās, darba novērošanas brauciens, seminārs, sadarbības projekts, metodisko materiālu papildināšana, kopīgu lekciju kursu izveide ar partneraugstskolu, apmācība ar LMA darbību saistītā organizācijā un tml. Mobilitātes mērķis diemžēl nedrīkst būt konference. Detalizētāka info un visi nepieciešamie dokumenti, kā arī veidlapas meklējiet ŠEIT.

Mobilitātes periods: minimālais – 2 dienas, maksimālais – 5 dienas.
Mobilitātes stipendija: tiek aprēķināta pēc sekojošas formulas –  stipendija par dienu skaitu pēc noteiktas likmes attiecīgajā ES valstī un ceļa izdevumi, kas tiek aprēķināti pēc Eiropas Komisijas apstiprināta ceļu kalkulatora, ņemot vērā attālumus starp pilsētām un noteiktām likmēm par kilometru skaitu. Izņēmums ir Lietuva un Igaunija, kur ceļa izdevumi tiek apmaksāti pēc faktiskajām izmaksām. Par atsevišķām ceļošanas dienām stipendija netiek maksāta.

LMA partneraugstskolu saraksts ŠEIT.