Meklēt
Izvēlne

ITĀLIJAS VALDĪBAS PIEŠĶIRTĀS DOTĀCIJAS ĀRVALSTU UN ITĀLIJAS PILSOŅIEM, KAS DZĪVO ĀRZEMĒS

AICINĀJUMS PIETEIKTIES 2023./24. STUDIJU GADAM. TERMIŅŠ 2023. GADA 9. JŪNIJS.

Ārlietu un starptautiskās sadarbības ministrija (MAECI) piedāvā stipendijas ārvalstu pilsoņiem  un ārvalstīs dzīvojošajiem Itālijas pilsoņiem (IRE)  2023./24. akadēmiskajam gadam, lai veicinātu starptautisko sadarbību kultūras, zinātnes un tehnoloģiju jomās, veicināt itāļu valodu un kultūru un atbalstīt Itālijas ekonomisko sistēmu pasaulē (saskaņā ar likumu 288/55 un tā turpmākajām izmaiņām un papildinājumiem).

Stipendijas tiek piedāvātas studiju kursu un pētniecības/apmācību programmu pabeigšanai valsts vai juridiski atzītās Itālijas izglītības iestādēs.

Stipendijas ir pieejamas, lai apmeklētu akadēmiskos kursus uz vietas tikai Itālijas teritorijā.

LMA studentiem iesakām iepazīties ar punktu 1.5. Itāļu valodas un kultūras padziļinātie kursi:
Stipendijas itāļu valodas un kultūras kursiem tiek piešķirtas uz 3 (trīs) mēnešu studiju laiku. Tie ir paredzēti tiem studentiem, kuri jau var apliecināt itāļu valodas pamatprasmes. Pretendentiem jāiesniedz sertifikāts par itāļu valodas prasmi. Minimālais nepieciešamais līmenis ir A2 Eiropas kopējās pamatnostādnes valodu apguvei (CEFR): https://europa.eu/europass/en/common-european-framework-reference

Vairāk informācija: https://studyinitaly.esteri.it/en/node/16
Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar LMA itāļu valodas pasniedzēju Rosario Napolitano ().