Meklēt
Izvēlne

Izcilniekiem – bezmaksas braukšana RMS minibusos

Pilna laika valsts augstskolu bakalaura grāda dienas nodaļas studenti-izcilnieki (kuriem par iepriekšējo (rudens) semestri vidējā atzīme ir 9,5 un ausgtāka) "Rīgas Mikroautobusu Satiksmes" minibusos no 2015.gada 1. janvāra līdz 30. jūnijam var braukt par brīvu.

Aicinām izcilniekus ar iepriekšējā semestra izziņu* par to, ka ir izcilnieks, personu apliecinošu dokumentu un personalizētu E-Talonu vai ISIC karti griezties Rīgas Mikroautobusu Satiksmē, kur tiks ielādēti bezmaksas braucieni veselam pusgadam.

*Izziņu par vidējo svērto atzīmi bakalaura programmas studenti var saņemt Studiju daļā (9. telpā, 1. stāvā).