Meklēt
Izvēlne

Iznācis žurnāla „Mākslas Vēsture un Teorija” 17. numurs

Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts ir nodevis sabiedrības vērtējumam žurnāla Mākslas Vēsture un Teorija 17. numuru. Žurnāls tapis ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu.

Žurnāla pamatstruktūra palikusi nemainīga. Numura raksti: Marta Ozola „15. gadsimta stundu grāmata LU Akadēmiskās bibliotēkas kolekcijā”; Katrīna Teivāne-Korpa „Roberts Johansons un mākslas fotogrāfija”; Jānis Kalnačs „Mākslas darbu likteņi Rīgas dzīvokļu „likumīgajā izlaupīšanā”. (1944.–1949)”; Elita Grosmane „Kultūras mantojums un politiskā ideoloģija: Rīgas Māras baznīcas izdaiļošanas projekts. 20. gadsimta 30. gadi”. Sniegts ieskats Kuldīgas muzeja vēsturē. Arhīva sadaļu pārstāv Paula Kampes raksta „Mauzoleji Rīgas, Jelgavas un Liepājas pilsētas kapsētās" komentēts tulkojums, bet noslēgumā lasāmas recenzijas un iepriekšējā gada hronika par Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūta (LMA MVI) un LMA Mākslas zinātnes nodaļu un doktorantūru. 

Galvenā redaktore - Elita Grosmane, māksliniece - Ieva Vīriņa, tulkotāja – Stella Pelše, literārie redaktori - Māra Ņikitina un Andris Mellakauls. Žurnāls iespiests tipogrāfijā „Livonia Print”. ISSN 1691-0869.

Žurnāla izdevējs - Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts Mākslas vēstures pētījumu atbalsta fonds.

Žurnālu par 3 eiro jau var iegādāties Mākslas vēstures institūtā Zinātņu akadēmijas augstceltnē (Akadēmijas laukums 1-301/302, Rīga, t. 67227852, www.lma-mvi.lv), kur pieejama arī daļa iepriekšējo numuru, izdevuma "Latvijas mākslas vēsture" sējums „Neoromantiskā modernisma periods: 1890-1915" (klikšķināt šeit) un vairāki citi MVI izdevumi.

Pārdošanu juridiskām personām un sadarbību ar tirdzniecības uzņēmumiem pārzina Stella Pelše (stella_pelse(abols)hotmail.com">, t. 20268311).

Žurnāls iekļauts Centrāleiropas un Austrumeiropas tiešsaistes bibliotēkā CEEOL (www.ceeol.com) un akadēmiskajā datubāzē EBSCO Art Source (www.ebscohost.com/academic/art-source), kā arī indeksēts datubāzēs CEJSH (http://cejsh.icm.edu.pl) un KUBIKAT (www.kubikat.org).