Meklēt
Izvēlne

IZSLUDINĀTA KONKURSA IZSTĀDE "JĀ/NeATKARĪBA-2020"

Sveicot Latviju dzimšanas dienā, Jūrmalas pilsētas muzeja filiāle Bulduru Izstāžu nams (iepriekš Jūrmalas Mākslinieku nams) un biedrība „Rad-Dar” jau devīto gadu aicina māksliniekus piedalīties konkursa izstādē ar laikmetīgiem un sociāli aktīvi ievirzītiem mākslas darbiem par Latvijas neatkarības tēmu.
Konkursa dalībnieku apbalvošanai paredzētais balvu fonds:

 • Galvenā balva – EUR 700;
 • Veicināšanas balva – EUR 400;
 • Veicināšanas balva – EUR 400;
 • Skatītāju balva – EUR 300.

Konkursa izstādes nosaukumā ietvertais pretstatu princips sniedz māksliniekiem papildu iespēju radoši izpausties un saturiski apspēlēt izvirzīto tēmu.

Varbūt Latvija un Latvijā dzīvojošie cilvēki jau tā pieraduši pie neatkarības, ka kļuvuši no tās atkarīgi? Vai neatkarības jēdziens Latvijā ir saistīts ar valsts un cilvēka brīvību?

Konkursa izstāde „Jā/NeATKARĪBA-2020” tiks eksponēta divās Jūrmalas vietās: Bulduru Izstāžu namā un Jūrmalas pilsētas domes vestibilā. Izstādes atklāšana notiks 10. novembrī plkst. 18.00 Bulduru Izstāžu namā Muižas ielā 6. Izstāde būs apskatāma līdz 2020. gada 12. decembrim.

Konkursa mērķi:

 • rosināt māksliniekus radīt jaunus, saturīgus, sociāli aktīvus mākslas darbus par Latvijas neatkarības un Latvijas dzimšanas dienas tēmu, kā arī par tēmām, ko izraisa nosaukumā dotā vārdu spēle Latvijas neatkarības kontekstā;
 • veicināt un materiāli atbalstīt mākslinieku radošo darbību;
 •  popularizēt Jūrmalas pilsētu un Bulduru Izstāžu namu kā aktīvu Latvijas mēroga kultūras un mākslas centru.

Konkursa darbu iesniegšanas kārtība un konkursa norise

Autoriem darbi jāiesniedz no 10. oktobra līdz 24. oktobrim Bulduru Izstāžu namā darba laikā (adrese: Muižas ielā 6, Bulduri, Jūrmala, LV-2010). Ja darbam ir anotācija, tad tā elektroniskā veidā līdz 25. oktobrim jāiesūta uz e-pasta adresi: .

Ja iesniedzamā darba izmērs ir lielāks par 120x120 cm, tad autoram līdz 2020. gada 10. oktobrim darba fotogrāfija un apraksts jānosūta uz e-pastu: . Atlases komisija līdz 20. oktobrim paziņos savu lēmumu, un pozitīva lēmuma rezultātā darbs līdz 24. oktobrim būs jānogādā uz Bulduru Izstāžu namu.
Darbus vērtēs un ekspozīcijai atlasīs žūrija. Žūrijas komisijai darbi tiks eksponēti tikai ar kārtas numuru un nosaukumu.
Ja žūrijas komisija eksponēšanai apstiprina video darbu, tad autoram pašam ir jānodrošina attiecīga tehnika tā eksponēšanai izstādes laikā.
Vērtēšanas rezultātā tiks nominēta viena Galvenā balva un divas veicināšanas balvas.

Konkursa rezultātu paziņošana un laureātu apbalvošana notiks izstādes atklāšanā 10. novembrī plkst. 18.00 Bulduru Izstāžu namā Muižas ielā 6. Par konkursa izstādes darbiem notiks skatītāju balsošana, visvairāk skatītāju balsu saņēmušajam darbam tiks piešķirta skatītāju balva. Skatītāju balvas uzvarētājs tiks izziņots līdz 2020. gada 21. decembrim.
Nominētajiem autoriem izstādes organizatori piedāvās izveidot personālizstādi Bulduru Izstāžu nama telpās tuvāko gadu laikā.
Darbus, kurus žūrija nebūs iekļāvusi ekspozīcijā, jāizņem 2 kalendāro nedēļu laikā, kopš rezultātu paziņošanas. Autoriem, kuru darbi piedalīsies konkursa izstādē, savus darbus jāizņem līdz 2020. gada 19. decembrim.

Konkursa nosacījumi:

 • iesniegtie mākslas darbi var pārstāvēt visus vizuālās mākslas žanrus;
 • iesniedzamo darbu skaits vienam autoram nav ierobežots.

Konkursā nepiedalās darbi, kuri:

 1. iesniegti pēc noteiktā termiņa;
 2. neatbilst konkursa tēmai;
 3. nav piemēroti eksponēšanai vai nav tehniski vai mākslinieciski kvalitatīvi;

Vērtēšanas kritēriji:

 • mākslas darbā sniegtais laikmetīgais, radošais un inovatīvais skatījums uz Latvijas neatkarības tēmu un Latvijas dzimšanas dienu;
 • darba vizuāli mākslinieciskās kvalitātes.

Žūrijai ir tiesības Galveno balvu nepiešķirt, bet piešķirt vairākas veicināšanas prēmijas apstiprinātā balvu fonda ietvaros. Žūrijai ir tiesības piešķirt savu Žūrijas balvu bez naudas prēmijas, kā arī atzinības rakstus. Minētajās summās ietilpst iedzīvotāju ienākuma nodoklis, kas prēmijas izmaksas brīdī tiek ieturēts saskaņā ar Latvijas Republikas likumu „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”.

Žūrijas sastāvs:

 1. Aiga Dzalbe – mākslas zinātniece, Latvijas Mākslas akadēmijas docente;
 2. Anda Munkevica – māksliniece;
 3. Jānis Murovskis – mākslinieks, profesors, Latvijas Mākslas akadēmijas Audio-vizuālās mēdiju mākslas nodaļas, Vizuālās komunikācijas katedras vadītājs;
 4. Annele Slišāne – māksliniece;
 5. Mārtiņš Heimrāts – mākslinieks, mag.art

Kontakti

Bulduru Izstāžu nama vadītāja – Agnese Bule,
tālr. 67752472, mob. 29115996, 29401758
E-pasts: , ,