Meklēt
Izvēlne

Izsludināts „Erasmus+" stipendiju konkurss studentiem studijām ES, EEZ valstīs un Turcijā 2016./2017. studiju gadā

Latvijas Mākslas akadēmija izsludina Eiropas Savienības programmas ERASMUS+ stipendiju konkursu studentiem studijām ES, EEZ valstīs un Turcijā 2016./2017. studiju gadā jebkurā no LMA sadarbības augstskolām.

Balstoties uz noslēgtajiem sadarbības līgumiem, katrā no augstskolām ir atšķirīgs studiju vietu skaits, studiju periods, kā arī specialitāšu un studiju kursu piedāvājums. ERASMUS+ stipendiju konkursā var piedalīties visi 2016./2017. st. g. Bakalaura programmas 2., 3., 4. kursa studenti un Maģistra programmas 1. un 2. kursa studenti, kā arī Doktorantūras 1., 2. un 3. kursa studenti. Bakalaura programmas 4. kursa, Maģistra programmas 2. kursa un Doktorantūras 3. kursa studenti studijās var doties tikai rudens semestrī. Stipendiju apjoms svārstās no 400 līdz 500 EUR par vienu mēnesi atkarībā no valsts, kurā notiek studijas. Atbilstoši ERASMUS+ finansējumam, 2016./2017. studiju gadā plānotas aptuveni 40 studiju mobilitātes.

ERASMUS+ mobilitātē students drīkst doties vairākkārt, nepārsniedzot 12 mēnešu mobilitātes ilgumu katrā no studiju līmeņiem. Tas nozīmē, kas students, kurš jau ir izmantojis "Erasmus" stipendiju, var pretendēt uz ERASMUS+ stipendiju jaunai mobilitātei. Tā kā programma ERASMUS+ paredz 3-12 mēnešu ilgu mobilitāti katrā no studiju līmeņiem (Bakalaura, Maģistra un Doktorantūras), tad attiecīgi jau izmantotais mobilitātes mēnešu skaits studijās un/vai praksē tiek summēts ar jaunās mobilitātes studiju un/vai prakses mēnešu skaitu. Vienā studiju līmenī drīkst realizēt vairākas mobilitātes, nepārsniedzot 12 mēnešus.

Lai pieteiktos stipendiju konkursā, līdz 2016. gada 23. februārim plkst. 17.00 LMA Ārlietu un izstāžu daļā (7.kab.) drukātā veidā jāiesniedz:

  • Aizpildīta ERASMUS+ studiju stipendiju konkursa pieteikuma anketa;
  • CV angļu valodā;
  • Motivācijas vēstule latviešu un angļu valodā;
  •  Apliecinājums par svešvalodas prasmi (valodas kursu sertifikāta kopija, valodas centralizētā eksāmena sertifikāta kopija, atzīmju grāmatiņas kopija ar atzīmi svešvalodā un tml.);
  • Portfolio.
Jāņem vērā, ka pēc 23. februāra konkursā pieteikto projektu atbilstība vairs netiks pārbaudīta, tādēļ lūgums tos iesniegt savlaicīgi. Pēc 23. februāra plkst. 17.00 pieteikumi netiks pieņemti.

Konkursa nolikums, pieteikuma sagatavošanas noteikumi un pieteikuma anketas pieejamas mājaslapas sadaļā "Erasmus+ studijas" (klikšķināt šeit), kā arī LMA Ārlietu un izstāžu daļā. Pirms pieteikuma iesniegšanas, lūgums iepazīties ar izvēlēto augstskolu studiju kursu piedāvājumu un studiju valodas noteikumiem augstskolu mājaslapās. Iesniegtie pieteikumi tiks izvērtēti līdz š.g. 11. martam, atbilstoši ERASMUS+ konkursa nolikumam.


ERASMUS+ mobilitāti organizē:
LMA Ārlietu un izstāžu daļa