Meklēt
Izvēlne

Izsludināts Eiropas Sociālā fonda mērķstipendijas konkurss Mākslas akadēmijas trešā kursa doktorantiem

Laika posmā no 2012. gada 6. augusta līdz 21. augustam (ieskaitot), Latvijas Mākslas akadēmijas doktoranti var pieteikties Eiropas Sociālā fonda mērķstipendijai 2012./2013. studiju gadā. Stipendija tiek izsludināta projekta „Atbalsts Latvijas Mākslas akadēmijas doktora studiju programmu īstenošanai otrā kārta” Nr. 2012/0002/1DP/1.1.2.1.2/11/IPIA/VIAA/004 ietvaros ar noteikumu, ka doktorantūras students Eiropas Sociālā fonda mērķstipendiju līdz šim nav saņēmis

Mērķstipendijas konkurss - 1 stipendija 3. kursa doktorantam, zinātniskā grāda pretendentam (ikmēneša stipendija 800,- LVL apmērā).

Pieteikuma sagatavošana:
Stipendijai var pieteikties, aizpildot stipendijas pretendenta projekta pieteikumu atbilstoši Eiropas Sociālā fonda mērķstipendijas piešķiršanas nolikumam (PDF un Word faili):