Meklēt
Izvēlne

IZSLUDINĀTS ERASMUS+ PROGRAMMAS STIPENDIJU KONKURSS LMA PERSONĀLAM

Izsludināts Erasmus+ programmas stipendijas konkurss LMA personālam uz Honkongas Politehniskās universitātes Dizaina skolu

Konkurss paredzēts vienai docēšanas vai vienai personāla pilnveides mobilitātei, prioritāte tiks dota docēšanas mobilitātei.

Erasmus+ docēšanas mērķis ir akadēmisko zināšanu sniegšana LMA sadarbības augstskolu studentiem, vadot lekciju vai radošo darbnīcu. Docēšanas mobilitāte paredzēta LMA akadēmiskajam personālam.

Erasmus+ pilnveides mobilitāte paredzēta gan akadēmiskajam, gan neakadēmiskajam LMA personālam, kas ietver pieredzes apmaiņu, darba novērošanas braucienu, metodisko materiālu papildināšana un tml.

  • Mobilitātes ilgums: 5 darba dienas
  • Laika periods mobilitāšu īstenošanai: Aprīlis 2023 – Jūnijs 2023

Erasmus+ stipendijas limes: 180 EUR/dienā + Latvijas Valsts papildus stipendijas likme 36 EUR/dienā + ceļa likme 820 EUR. Stipendija paredzēta, lai palīdzētu segt ceļošanas, uzturēšanās un citas ar mobilitāti saistītās izmaksas, taču negarantē visu izdevumu segšanu.

  • Pieteikšanās termiņš: 05/04/2023 plkst. 23:59

Vairāk par augstskolu un apakšnozarēm lūdzu skatīt šeit.

Pieteikšanās līdz 5. aprīlim, aizpildot tiešsaistes pieteikuma anketu.