Meklēt
Izvēlne

Izsludināts „Erasmus+" stipendiju konkurss studentiem studijām ES, EEZ valstīs un Turcijā 2015./2016. studiju gadā

Latvijas Mākslas akadēmija izsludina pieteikšanos stipendijām „Erasmus+” programmā studijām 2015./2016. studiju gadā jebkurā no Latvijas Mākslas akadēmijas sadarbības augstskolām. Iesniegšanas termiņš – 2015. gada 18. februāris. 

Balstoties uz noslēgtajiem sadarbības līgumiem, katrā no sarakstā minētajām augstskolām ir atšķirīgs studiju vietu skaits, studiju periods, kā arī specialitāšu un studiju kursu piedāvājums.

„Erasmus+” stipendiju konkursā var piedalīties visi 2015./2016. st. g. Bakalaura programmas 2., 3., 4. kursa studenti un Maģistra programmas 1. un 2. kursa studenti, kā arī doktorantūras 1. 2. un 3. kursa studenti. Bakalaura programmas 4. kursa, Maģistra programmas 2. kursa un Doktorantūras 3. kursa studenti studijās var doties tikai rudens semestrī. Stipendiju apjoms svārstās no 300 līdz 700 EUR par vienu mēnesi atkarībā no valsts, kurā notiek studijas. Atbilstoši „Erasmus+” finansējumam 2015./2016. studiju gadā plānotas aptuveni 36 studiju mobilitātes.

Programmas „Erasmus+” jaunumi
„Erasmus+” mobilitātē students drīkst doties vairākkārt, nepārsniedzot 12 mēnešu mobilitātes ilgumu katrā no studiju līmeņiem. Tas nozīmē, ka students, kurš jau ir izmantojis „Erasmus” stipendiju, var pretendēt uz „Erasmus+” stipendiju jaunai mobilitātei. Tā kā programma „Erasmus+”  paredz 3 līdz 12 mēnešu ilgu mobilitāti katrā no studiju līmeņiem (Bakalaura, Maģistra un Doktorantūras), tad attiecīgi jau izmantotais mobilitātes mēnešu skaits studijās un/vai praksē tiek summēts ar jaunās mobilitātes studiju un/vai prakses mēnešu skaitu. Vienā studiju līmenī drīkst realizēt vairākas mobilitātes, nepārsniedzot 12 mēnešus.

Lai pieteiktos stipendiju konkursā, līdz 18. februārim plkst. 17.00 LMA Ārlietu un izstāžu daļā drukātā veidā jāiesniedz:
• pareizi aizpildīta Erasmus+ stipendiju konkursa pieteikuma anketa;
• CV angļu valodā;
• motivācijas vēstule latviešu un angļu valodās;
• apliecinājums par svešvalodas prasmi (valodas kursu sertifikāts, atzīmju grāmatiņas kopija ar atzīmi svešvalodā u.tml.);
• portfolio.

Jāņem vērā, ka pēc 17. februāra konkursa pieteikumu atbilstība vairs netiks pārbaudīta, tādēļ lūgums tos iesniegt savlaicīgi.

Konkursa nolikums, projekta sagatavošanas noteikumi un pieteikuma anketas pieejamas Ārlietu un izstāžu daļā, kā arī mājas lapas sadaļā „Erasmus+ studijas”.

Pirms pieteikuma iesniegšanas, lūgums iepazīties ar izvēlēto augstskolu studiju kursu piedāvājumu augstskolu mājas lapās. Iesniegtie pieteikumi tiks izvērtēti līdz š.g. 16. martam, atbilstoši „Erasmus+” konkursa nolikumam.


Sīkāka informācija:
Inta Rubule
Ārlietu un izstāžu daļas koordinatore
Tel.: +371 20016463
E-pasts: inta.rubule(abols)lma.lv">