Meklēt
Izvēlne

IZSLUDINĀTS KOMBINĒTĀS INTENSĪVĀS PROGRAMMAS (BIP) PROJEKTA KONKURSS 2023/2024

Latvijas Mākslas akadēmijas Ārlietu daļa izsludina Erasmus+ Kombinētās intensīvās programmas (BIP) konkursu 2023./2024. māc. g. balstoties uz Kombinētās intensīvās programmas (BIP) nolikumu. Kombinētās intensīvās programmas īstenotājs un projekta pieteicējs var būt tikai LMA akadēmiskā personāla pārstāvis.

Kombinētās intensīvās programmas ir īsas, intensīvas mācību programmas, kuru ietvaros tiek izmantoti inovatīvi mācīšanas un mācīšanās veidi, tai skaitā tiešsaistes sadarbība, kas ir obligāta mobilitātes sastāvdaļa. Tās ir studijas vai studijas ar ietvertu praktiskas apmācības elementu. Fiziskās mobilitātes ilgums var būt no 5-30 dienām.

Šajā programmā jāpiesaista vismaz 2 partnerskolas – augstākās izglītības iestādes no 2 citām Erasmus+ programmas valstīm, ar kurām LMA ir noslēgts sadarbības līgums. Augstskolu saraksts atrodams šeit.

Mobilitātes organizēšanai maksimālais pieejamais administratīvā atbalsta finansējums ir 8000 EUR (400 EUR par studentu), kas paredzēts kombinētās intensīvās programmas saturiskajiem un organizatoriskajiem mērķiem (programmas izstrādei, mācību materiālu nodrošināšanai, telpu īrei u.c. izdevumiem, kas nepieciešami sekmīgai un kvalitatīvai intensīvās programmas norisei). Finansējums nav paredzēts intensīvās programmas mobilo dalībnieku ceļa un uzturēšanās atbalstam. Studentam Erasmus mobilitātes stipendiju izmaksā nosūtošās skolas no sava Erasmus studentu mobilitātēm paredzētā budžeta.

Minimālais apmācāmo dalībnieku skaits – 15; maksimālais – 60 (jānodrošina apmācāmo skaitam atbilstošs mācībspēku daudzums)

Mobilitātes dalībniekiem tiek piešķirti vismaz 3 ECTS (starptautiskie kredītpunkti), kas atbilst 5-7 apmācību dienām. Šāda mobilitāte var tikt rīkota arī kā vasaras skola, radošā nedēļa u.tml.

Svarīgi – no partnerskolām iebraucošajiem studentiem Erasmus mobilitātes stipendiju izmaksā nosūtošās skolas no sava Erasmus studentu mobilitātēm paredzētā budžeta. Attiecīgi projekta pieteicējam iepriekš jāsazinās ar partnerskolu koordinatoriem par to, vai attiecīgo partnerskolu studenti varēs doties Erasmus prakses īslaicīgajā mobilitātē (Blended intensive programme jeb BIP) un partnerskolai būs iespējams reģistrēt savus dalībniekus Erasmus+ programmas elektroniskajā sistēmā Beneficiary Module.

Pieteikuma anketā obligāti jāiekļauj atbildes uz sekojošiem punktiem:

  • Izvēlētās partnerskolas
  • Mobilitātes programmas mērķi un apraksts
  • Plānotais mobilitātes ilgums (fiziskā + virtuālā komponente) un darba programma
  • Virtuālās komponentes apraksts
  • Mācību metodes un rezultāti
  • Plānotais piešķiramo ECTS skaits
  • Plānotais dalībnieku skaits (no katras partnerskolas)

Apmācībās var piedalīties arī vietējie studenti, taču tie netiek ieskaitīti obligātajā minimālo dalībnieku skaitā.

Piesaistot uzņēmuma/organizācijas mācībspēku no ārvalstīm, vieslektors var tikt apmaksāts no LMA Erasmus vieslektoru budžeta.  Vieslektora atalgojumu sastāda ceļa likme (atkarībā no attāluma 180-530 EUR) plus dienas likme 168 EUR.

Papildus uzņemošajai augstākās izglītības iestādei daļai kombinētās intensīvās programmas uzņemošā institūcija (co-host) var būt arī norises valstī esošs uzņēmums vai organizācija, ja tas saturiski nepieciešams sekmīgai kombinētās intensīvās programmas norisei.

Sīkāka informācija:
Aizpildītā pieteikuma anketa jānosūta uz ar norādi: BIP projektu konkursa pieteikums.

Pieteikšanās termiņš: 2024. gada 31. janvāris, plkst. 10:00

Kombinētās intensīvās programmas realizācijas termiņš 2024. gada 31. decembris.

Konkursa rezultāti pretendentiem tiks izsūtīti uz darba e-pastu trīs nedēļu laikā pēc konkursa noslēguma.