Meklēt
Izvēlne

IZSLUDINĀTS KONKURSS “BDO JAUNO MĀKSLINIEKU BALVA”

BDO Latvia sadarbībā ar Latvijas Mākslas akadēmiju (LMA) un KIM? Laikmetīgās mākslas centru izsludina jauno mākslinieku konkursu “BDO jauno mākslinieku balva”. Jaunie mākslinieki, kas 2021. gadā Latvijas Mākslas akadēmijā pabeiguši vizuālās mākslas vai audio-vizuālās mediju vai dizaina nozares maģistra studijas, konkursam var pieteikt mākslas darbu vizuālās, vizuāli plastiskās, audio-vizuālās mākslas, oriģināldizaina darbu vai objektu.  

Veicinot kultūras un mākslas mecenātisma tradīcijas Latvijā, BDO Latvia jau otro gadu izsludina balvu jauno mākslinieku atbalstam. Pirmo balvu 2020. gadā ieguva māksliniece Amanda Ziemele ar monotipiju no darbu sērijas personālizstādē Neunauge, 2019, (Ekernforde, Vācija). “BDO jauno mākslinieku balvas” mērķis ir atbalstīt jaunos māksliniekus pēc vizuālās mākslas vai audio-vizuālās mediju vai dizaina nozares maģistra studiju pabeigšanas Latvijas Mākslas akadēmijā, ar mērķi palīdzēt tiem sniegt atpazīstamību, atzinību un novērtējumu un mākslas darbu realizāciju.

Konkursa mērķi: 

  • atbalstīt jaunos māksliniekus pēc vizuālās mākslas vai audio-vizuālās mediju vai dizaina nozares maģistra studiju pabeigšanas Latvijas Mākslas akadēmijā 2021. gadā, ar mērķi palīdzēt tiem sniegt atpazīstamību, atzinību un novērtējumu un mākslas darbu realizāciju.

  • sniegt atbalstu mākslas attīstībai un pienesumam Latvijas sabiedrībā un kultūrā.

  • ar pozitīvu piemēru veicināt privātā sektora uzņēmēju un profesionāļu iesaisti mākslinieku un kultūras darbinieku mecenātismā. 

Lai piedalītos konkursā, nepieciešams atbilstoši mākslas darba konkursa nolikumam iesniegt žūrijas izvērtēšanai mākslas (tostarp, oriģināldizaina) darbu pēc paša mākslinieka, konkursa pretendenta izvēles – vizuālās, vizuāli plastiskās, audio-vizuālās mākslas, oriģināldizaina darbu vai objektu, izvēloties atbilstošas mākslinieciskās tehnikas vai izmantojot paša autora izstrādātas autortehnikas.  

Konkursa pretendentam jābūt ieguvušam maģistra grādu Latvijas Mākslas akadēmijā 2021. gadā, absolvējot vizuālās mākslas vai audio-vizuālās mediju vai dizaina nozares.

Konkursā uzvarējušā mākslas darba autoram tiek piešķirta balva - naudas summa: 2 000.00 EUR.  

Sadarbībā ar Latvijas mākslas akadēmijas eksperimentālo izstāžu telpu “Pilot”, tiks organizēta konkursa noslēdzošā darbu izstāde. Laiks un vieta tiks izziņots 2022. gada janvārī, ievērojot attiecīgajā laikā Latvijas Republikā noteiktos ierobežojumus Covid-19 vīrusa ierobežošanas nolūkā. 

Konkursa darbu iesniegšana notiek līdz 2021. g. 22. novembra plkst. 9:00 sūtot uz: 

Pieteikumā jāiekļauj: 

– Darbu fotoattēlus jpeg formātā (trīsdimensiju darbiem – iesniedzot darbu fotoattēlus, kas ataino darbus no visām pusēm), kopā ar sekojošo informāciju Microsoft Word formātā. 

– Autora vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi un telefona numuru Latvijas Republikā, līdzautorības gadījumā – visus darba līdzautorus.  

– Autora darba nosaukumu, izmērus (darba augstums pret platumu/ darba biezumu, norādot cm), visus darba izveidē izmantotos materiālus, darbā izmantotās tehnikas un paņēmienus. Autortehniku izmantošanas gadījumā nepieciešams norādīt visas darba izstrādē izmantotās autortehnikas, darba izstrādes gadu un vietu. 

– Darba aprakstu (apjoms līdz 2. lpp.).  

– Autora iegūtās mākslas augstākās vai profesionālās izglītības, profesionālās pieredzes mākslas jomā, dalības izstādēs un citos mākslas pasākumos aprakstu (apjoms līdz 2. lpp.), sertifikātu vai diplomu kopijas (pēc konkursa komisijas pieprasījuma uzrādot oriģinālus). 

“BDO jauno mākslinieku balva” nodrošina: 

  • Konkursā uzvarējušā mākslas darba autoram tiek piešķirta balva - naudas summa 2 000.00 EUR (divi tūkstoši eiro, 00 eiro centi) apmērā, ieskaitot PVN.  

  • BDO globālā tīkla ietvaros tiks veicināta visu konkursa dalībnieku atpazīstamība un mākslas darbu realizācijas iespējas arī ārpus Latvijas robežām.

  • Iespēju robežās tiks organizēta noslēdzošā makslas darbu izstāde Latvijas mākslas akadēmijas eksperimentālo izstāžu telpā “Pilot”.