Meklēt
Izvēlne

Izsludināts konkurss pasniedzēju un personāla "Erasmus" stipendijām

Latvijas Mākslas akadēmija izsludina jaunu konkursu Mūžizglītības programmas „Erasmus” stipendijām akadēmiskajam un neakadēmiskajam personālam 2013./2014. studiju gada pirmajam semestrim.

Mobilitātes varēs norisināties laika posmā no 2013. gada 1. oktobra līdz nākošā gada 31. janvārim.

Pieteikuma forma un apstiprinājuma vēstule no uzņemošās institūcijas jānosūta elektroniski Ārlietu un izstāžu daļas koordinatorei Intai Rubulei (inta.rubule(abols)lma.lv">) līdz 2013. gada 4. oktobrim.

„Erasmus” docēšanu drīkst veikt ikviens Latvijas Mākslas akadēmijas pasniedzējs kādā no Akadēmijas sadarbības augstskolām, vadot lekciju vai radošo darbnīcu.

„Erasmus” praksei drīkst pieteikties ne tikai Latvijas Mākslas akadēmijas pasniedzēji, bet arī tās struktūrvienības, kas ikdienā administrē Akadēmijas darbu – Grāmatvedība, Studiju daļa, Personāldaļa, Rektorāts, Bibliotēka, Maģistrantūra u.c. Šāda veida struktūrvienības „Erasmus” mobilitāti var izmantot, lai iegūtu pieredzi citās augstskolās vai uzņēmumos. „Erasmus” prakse var būt darba novērošanas brauciens, studiju brauciens, seminārs, konference, sadarbības projekts u.c.

Stipendija tiek aprēķināta pēc sekojošas formulas – Ministru kabineta noteiktā dienas naudas norma par attiecīgo valsti un attiecīgo dienu skaitu + vidējā viesnīcas likme attiecīgajā valstī par attiecīgo dienu skaitu. Pēc attaisnojoša dokumenta iesūtīšanas vai iesniegšanas tiek apmaksāti arī ceļa izdevumi līdz EUR 300 apmērā. Par stipendijas izlietošanu ir nepieciešami tikai ceļa izdevumus attaisnojoši dokumenti – biļešu kopijas vai rezervācijas izdrukas, kurās redzams vārds, uzvārds, ceļošanas datumi un summa vai degvielas čeku kopijas, ja braucat ar auto.

Šī ieraksta beigās iespējams lejupielādēt nepieciešamos dokumentus – „Erasmus” stipendiju nolikumu un pieteikuma formu.

Informācija par programmas realizēšanu atrodama mājas lapā, „Erasmus” sadaļā (klikšķināt šeit).

Ja kādi jautājumi, droši vērsieties pie Intas Rubules:
Tel.: +371 20016463
E-pasts: inta.rubule(abols)lma.lv">