Meklēt
Izvēlne

Izsludināts konkurss pasniedzēju un personāla "Erasmus" stipendijām 2013./2014. studiju gada otrajā semestrī

Latvijas Mākslas akadēmija izsludina jaunu konkursu mūžizglītības programmas „Erasmus” stipendiju mobilitātēm akadēmiskajam un neakadēmiskajam personālam 2013./2014. studiju gada 2. semestrim, kas paredzētas laika posmā no 2014. gada 1. februāra līdz 30. septembrim. Pieteikuma forma un apstiprinājuma vēstule no uzņemošās institūcijas par iespējamo mobilitāti jāiesūta elektroniski Intai Rubulei uz e-pastu inta.rubule(abols)lma.lv"> līdz 2014. gada 24. janvārim.

„Erasmus” docēšanu ir iespējams veikt ikvienam Latvijas Mākslas akadēmijas pasniedzējam kādā no Akadēmijas sadarbības augstskolām, vadot lekciju vai radošo darbnīcu.

„Erasmus” praksi ir iespējams veikt ne tikai Latvijas Mākslas akadēmijas pasniedzējiem, bet arī tām struktūrvienībām, kuras ikdienā administrē akadēmijas darbu – Grāmatvedībai, Studiju daļai, Personāldaļai, Rektorātam, Bibliotēkai, Maģistrantūrai u.c. Mobilitāti var izmantot, lai iegūtu pieredzi citās augstskolās vai uzņēmumos. „Erasmus” prakse var būt darba novērošanas brauciens, studiju brauciens, seminārs, konference, sadarbības projekts u.c.

Stipendija tiek aprēķināta pēc sekojošas formulas – LR Ministru Kabineta noteiktā dienas naudas norma par attiecīgu valsti un attiecīgu dienu skaitu + vidējā viesnīcas likme attiecīgajā valstī par attiecīgu dienu skaitu. Pēc attaisnojoša dokumenta iesūtīšanas/iesniegšanas tiek apmaksāti arī ceļa izdevumi līdz EUR 300 apmērā. Par stipendijas izlietošanu ir nepieciešami tikai ceļa izdevumus attaisnojoši dokumenti – biļešu kopijas vai rezervācijas izdrukas, kurās redzams vārds, uzvārds, ceļošanas datumi un summa, vai arī degvielas čeku kopijas, ja braucat ar auto.

Nepieciešamie dokumenti – „Erasmus” stipendiju nolikums un pieteikuma forma: