Meklēt
Izvēlne

IZSLUDINĀTS KONKURSS UZ VAKANTĀM AKADĒMISKAJĀM AMATA VIETĀM

LMA izsludina konkursu uz vakantajām LEKTORA amata vietām:

 • 2 lektora amata vietas -vizuālajā mākslā, tekstilmākslā;
 • 2 lektora amata vietas - dizainā, interjera specializācijā.

LMA izsludina konkursu uz vakantajām DOCENTA amata vietām:

 • 2 docenta amata vietas – audio-vizuālajā mediju mākslā, vizuālajā komunikācijā;
 • 1 docenta amata vieta - vizuālajā mākslā, zīmēšanā;
 • 1 docenta amata vieta - dizainā, metāla dizainā;
 • 1 docenta amata vieta - dizainā, vides mākslā.

Iesniedzamo dokumentu saraksts:

 1. Akadēmijas padomei adresēts iesniegums;
 2. CURRICULUM  VITAE (dzīves un darba gājums);
 3. pārskats par pretendenta pēdējo sešu gadu jaunradi, publikācijām u.c. aktivitātēm;
 4. izglītības dokumentu kopijas par augstāko izglītību;
 5. pedagoģisko darbu apliecinošus dokumentus mākslas izglītībā;
 6. katedras vai nodaļas atsauksme par līdzšinējo akadēmiskā mācību spēka darbu;
 7. pasniedzamo priekšmetu apstiprinātas programmas - kursu aprakstus (kursu apraksti jāievada LMA LAIS sistēmā).

Pielikumā: vizuālais materiāls vai katalogi, publikācijas u.c. Iesniedzot dokumentus, jāuzrāda pase.

Prasības:

Atbilstošas Augstskolu likumam (AL), AL 32. un 36. pantam, LMA Satversmei; Nolikumam par akadēmiskajiem amatiem Latvijas Mākslas akadēmijā.

Dokumenti jāiesniedz LMA personāldaļā (4.telpā) no 2020. gada 4. līdz 30. novembrim, (darba dienās), no plkst. 10.00 līdz 15.30. Papildu informācija pa tālruni: 6 7321892.