Meklēt
Izvēlne

IZSLUDINĀTS KONKURSS UZ VAKANTĀM AKADĒMISKAJĀM AMATA VIETĀM

LMA izsludina konkursu uz vakantajām LEKTORA amata vietām:

 • 1 lektora amata vietu – vizuālajā mākslā, zīmēšanā;
 • 2 lektora amata vietām – vizuālajā mākslā, glezniecībā;
 • 1 lektora amata vietu – dizainā, funkcionālajā dizainā, interjera specializācijā;
 • 2 lektora amata vietām – audio-vizuālajā mediju mākslā, scenogrāfijā.

LMA izsludina konkursu uz vakantajām DOCENTA amata vietām:

 • 2 docenta amata vietām – vizuālajā mākslā, glezniecībā;
 • 1 docenta amata vietu – mākslas zinātnē, mākslas vēsturē un teorijā.

Iesniedzamo dokumentu saraksts:

 1. Akadēmijas padomei adresēts iesniegums;
 2. CURRICULUM  VITAE (dzīves un darba gājums);
 3. pārskats par pretendenta pēdējo sešu gadu jaunradi, publikācijām u.c. aktivitātēm;
 4. izglītības dokumentu kopijas par augstāko izglītību;
 5. pedagoģisko darbu apliecinošus dokumentus mākslas izglītībā;
 6. katedras vai nodaļas atsauksme par līdzšinējo akadēmiskā mācību spēka darbu;
 7. pasniedzamo priekšmetu apstiprinātas programmas - kursu aprakstus (kursu apraksti jāievada LMA LAIS sistēmā).

Pielikumā: vizuālais materiāls vai katalogi, publikācijas u.c. Iesniedzot dokumentus, jāuzrāda pase.

Prasības:

Atbilstošas Augstskolu likumam (AL), AL 32. un 36. pantam, LMA Satversmei; Nolikumam par akadēmiskajiem amatiem Latvijas Mākslas akadēmijā.

Dokumenti jāiesniedz LMA Personāldaļā (18.telpā) no 2021. gada 15. februāra līdz 15. martam, (darba dienās), no plkst. 10.00 līdz 16.00. (iepriekš vienojoties par drošu dokumentu iesniegšanu, zvanot pa telefonu 28314173). Informācija pa tālruni: 6 7321892.