Meklēt
Izvēlne

IZSLUDINĀTS KONKURSS UZ VAKANTĀM AKADĒMISKAJĀM AMATA VIETĀM

LMA IZSLUDINA KONKURSU UZ VAKANTĀM ASOCIĒTĀ PROFESORA AMATA VIETĀM:

  • dizainā, vides mākslā;
  • dizainā, funkcionālajā dizainā.

PRASĪBAS: 

Atbilstošas Augstskolu likumam (AL), AL 32. un 36. pantam, LMA Satversmei; Nolikumam par akadēmiskajiem amatiem Latvijas Mākslas akadēmijā.

DOKUMENTI JĀIESNIEDZ LMA PERSONĀLDAĻĀ (4. TELPĀ)

Dokumenti elektroniski tiek iesniegti uz e-pastu līdz 7. jūnijam (dokumentiem ir jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu).

Dokumenti izdrukātā formātā jāiesniedz no 2020. gada 18. maija līdz 7. jūnijam (darba dienās), no plkst. 10.00 līdz 15.30 (iepriekš vienojoties par drošu dokumentu iesniegšanu).

Dokumentiem jābūt sakārtotiem atbilstoši iesniedzamo dokumentu sarakstam un aizpildīšanas principiem profesoru vēlēšanām Latvijas Mākslas akadēmijā.

Papildu informācija pa tālruni: 6 7321892.