Meklēt
Izvēlne

LMA IZSLUDINA KONKURSU UZ VAKANTO AKADĒMISKĀ AMATA VIETU

LMA izsludina konkursu uz vakanto DOCENTA amatu vietu:

  • 1 docenta amata vietu – vizuālā māksla, starpdisciplinārā mākslas specializācijā POST

Iesniedzamo dokumentu saraksts:

  1. Akadēmijas padomei adresēts iesniegums;
  2. CURRICULUM  VITAE (dzīves un darba gājums);
  3. pārskats par pretendenta pēdējo sešu gadu jaunradi, publikācijām u.c. aktivitātēm;
  4. izglītības dokumentu kopijas par augstāko izglītību;
  5. pedagoģisko darbu apliecinošus dokumentus mākslas izglītībā;
  6. katedras vai nodaļas atsauksme par līdzšinējo akadēmiskā mācību spēka darbu;
  7. pasniedzamo priekšmetu apstiprinātas programmas - kursu aprakstus (kursu apraksti jāievada LMA LAIS sistēmā).

Pielikumā: vizuālais materiāls vai katalogi, publikācijas u.c. Iesniedzot dokumentus, jāuzrāda pase.

Prasības:

Atbilstošas Augstskolu likumam (AL), AL 32. un 36. pantam, LMA Satversmei; Nolikumam par akadēmiskajiem amatiem Latvijas Mākslas akadēmijā.

Dokumenti jāiesniedz LMA Personāldaļā (18. telpā) no 2022. gada 21. jūlija līdz 22. augustam (darba dienās) no pulksten 11.00 līdz 16.30. Informācija pa tālruni: 6 7321892 vai www.lma.lv.