Meklēt
Izvēlne

IZSLUDINĀTS KONKURSS UZ VAKANTĀM AKADĒMISKAJĀM AMATA VIETĀM LMA

LMA izsludina konkursu uz vakantajām LEKTORA amata vietām:

 • 1 lektora amata vietu – vizuāli plastiskajā mākslā, tekstilmākslas apakšnozarē;
 • 1 lektora amata vietu -  audio-vizuālajā mediju mākslā, vides mākslas apakšnozarē.

LMA izsludina konkursu uz vakantajām DOCENTA amata vietām:

 • 1 docenta amata vietu – mākslas vēsture un teorija, mākslas vēstures apakšnozarē
 • 1 docenta amata vietu - vizuāli plastiskajā mākslā, stikla mākslas apakšnozarē.

Iesniedzamo dokumentu saraksts:

 1. Akadēmijas padomei adresēts iesniegums;
 2. CURRICULUM  VITAE (dzīves un darba gājums);
 3. pārskats par pretendenta pēdējo sešu gadu jaunradi, publikācijām u.c. aktivitātēm;
 4. izglītības dokumentu kopijas par augstāko izglītību;
 5. pedagoģisko darbu apliecinošus dokumentus mākslas izglītībā;
 6. katedras vai nodaļas atsauksme par līdzšinējo akadēmiskā mācību spēka darbu;
 7. pasniedzamo priekšmetu apstiprinātas programmas - kursu aprakstus (kursu apraksti jāievada LMA LAIS sistēmā).

Pielikumā: vizuālais materiāls vai katalogi, publikācijas u.c. Iesniedzot dokumentus, jāuzrāda pase.

Prasības:

Atbilstošas Augstskolu likumam (AL), AL 32. un 36. pantam, LMA Satversmei; Nolikumam par akadēmiskajiem amatiem Latvijas Mākslas akadēmijā.

Dokumenti jāiesniedz LMA Personāldaļā (18. telpā) no 2022. gada 26. janvāra līdz 25. februārim, (darba dienās), no plkst. 11.00 līdz 16.30. Informācija pa tālruni: 6 7321892.