Meklēt
Izvēlne

IZSLUDINĀTS KONKURSS UZ VAKANTĀM AKADĒMISKAJĀM AMATA VIETĀM LMA

LMA izsludina konkursu uz vakantajām DOCENTA amata vietām:

  • 1 docenta amata vietu – mākslas vēstures un teorijas apakšnozarē

Iesniedzamo dokumentu saraksts:

  1. Akadēmijas padomei adresēts iesniegums;
  2. CURRICULUM  VITAE (dzīves un darba gājums);
  3. pārskats par pretendenta pēdējo sešu gadu jaunradi, publikācijām u.c. aktivitātēm;
  4. izglītības dokumentu kopijas par augstāko izglītību;
  5. pedagoģisko darbu apliecinošus dokumentus mākslas izglītībā;
  6. katedras vai nodaļas atsauksme par līdzšinējo akadēmiskā mācību spēka darbu;
  7. pasniedzamo priekšmetu apstiprinātas programmas - kursu aprakstus (kursu apraksti jāievada LMA LAIS sistēmā).

Pielikumā: vizuālais materiāls vai katalogi, publikācijas u.c. Iesniedzot dokumentus, jāuzrāda pase.

Prasības:

Atbilstošas Augstskolu likumam (AL), AL 32. un 36. pantam, LMA Satversmei; Nolikumam par akadēmiskajiem amatiem Latvijas Mākslas akadēmijā.

Dokumenti jāiesniedz LMA Personāldaļā (18. telpā) no 2022. gada 19. aprīļa līdz 18. maijam, (darba dienās), no plkst. 11.00 līdz 16.30. Informācija pa tālruni: 6 7321892.

Latvijas Mākslas akadēmijas 2022. gada 24. marta Senāta lēmums,  protokols Nr. 11.