Meklēt
Izvēlne

IZSLUDINĀTS KONKURSS UZ VAKANTĀM ASOCIĒTĀ PROFESORA AMATA VIETĀM

Latvijas Mākslas akadēmija (LMA) izsludina konkursu uz vakantām asociētā profesora amata vietām (Mūzikā, vizuālajās mākslās un arhitektūrā un radošo industriju zinātnēs):

  • 1 asociētā profesora amata vietu – audio-vizuālajā mediju mākslā, vizuālajā komunikācijā;
  • 1 asociētā profesora amata vietu - dizainā, modes mākslā;
  • 1 asociētā profesora amata vietu - mākslas zinātnē, mākslas vēsturē un teorijā.

Prasības: atbilstošas AL, AL 28., 29., 30., 31., 33. un 34. pantam, MK noteikumiem Nr. 391;
LMA Satversmei; Nolikumam par akadēmiskajiem amatiem Latvijas Mākslas akadēmijā.

  • Dokumentu iesniegšana uz vakantajām amata vietām elektroniski līdz 2020. gada 30. novembrim (dokumenti tiek parakstīti ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu).

Dokumentiem jābūt sakārtotiem atbilstoši iesniedzamo dokumentu sarakstam un aizpildīšanas principiem asociēto profesoru vēlēšanām Latvijas Mākslas akadēmijā.

  • Dokumenti elektroniski tiek iesniegti uz e-pastu:  līdz 30. novembrim un izdrukātā formātā jāiesniedz LMA Personāldaļā  (4. telpā) no 2020. gada no 4. novembra līdz 30. novembrim (darba dienās) no pulksten 10.00  līdz 16.00 (iepriekš vienojoties par drošu dokumentu iesniegšanu, zvanot pa telefonu 28314173).
  • Papildu informācija pa tālruni: 6 7321892.