Meklēt
Izvēlne

Izsludināts Likteņdārza gājēju tilta konkurss

Nodibinājums „Kokneses fonds” sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) Lauku inženieru fakultāti un Meža fakultāti, Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultāti, Latvijas Mākslas akadēmijas (LMA) Vides mākslas nodaļu un RISEBA Arhitektūras studiju novirzienu, AS „Latvijas Finieris” un Likteņdārza arhitektūras daļas uzraugu – SIA „Projektēšanas birojs ARHIS” izsludina konkursu par ideju skici gājēju tiltam Likteņdārza meža daļā.

Konkursa mērķis ir radīt Likteņdārza koncepcijai un konkursa uzdevumam atbilstošu idejas (projekta) skici gājēju tiltam Likteņdārza meža daļā. Pēc konkursa, piesaistot profesionāļus, kopā ar konkursa uzvarētāju/iem paredzēts izstrādāt gājēju tilta tehnisko projektu. Pēc tam – 2014. gada vasarā/rudenī – uzsākt projekta realizāciju.

Konkurss tiek organizēts nesaistīti ar semestra studiju darbu brīvas izvēles kārtā. Konkursā var piedalīties tikai Latvijas Lauksaimniecības universitātes Lauku inženieru fakultātes un Meža fakultātes, Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātes, Latvijas Mākslas akadēmijas Vides mākslas nodaļas un RISEBA Arhitektūras studiju novirziena studenti. Darbu ir iespējams izstrādāt individuāli vai arī komandā.

Pieteikšanās konkursam no 2014. gada 25. februāra, rakstot uz „Kokneses fonda” e-pastu info(abols)koknesesfonds.lv"> un saņemot pieeju konkursa dokumentiem datu istabā www.dropbox.com.

Likteņdārza un gājēju tilta paredzētās vietas apskate, saskaņojot vizīti ar „Kokneses fonda” valdes locekli, projekta vadītāju Koknesē Bruno Cīruli pa tālruni 29259572 vai e-pastu bruno.cirulis(abols)gmail.com">.

Projekta nodošana līdz 2014. gada 20. maijam pulksten 17.00 „Kokneses fonda” birojā Lāčplēša ielā 75 – III, Rīgā. Tālrunis 67289535.

Konkursa rezultāti tiks paziņoti līdz 2014. gada 3. jūnijam. Plānots, ka pirmo vietu ieguvušais darbs (ideju skice) tiks izstrādāts, attīstīts un realizēts saskaņā ar konkursa mērķu izvirzīto laika grafiku un Likteņdārza projektam saziedotajiem finanšu līdzekļiem.

Konkursa noteikumi atrodami šī ieraksta beigās. Pārējie skices izstrādei nepieciešamie dokumenti – datu istabā www.dropbox.com – pieejami pēc pieteikšanās info(abols)koknesesfonds.lv">.