Meklēt
Izvēlne

Izstāde „Erasmus+ stāsti”

No 2015. gada 5. līdz 18. februārim Latvijas Mākslas akadēmijas (LMA) 1. stāva zālē būs aplūkojama informatīva izstāde „Erasmus+ stāsti”, kurā būs iespēja iepazīties ar studentu iespaidiem, atziņām un vērtējumu par mūžizglītības programmā gūto pieredzi. Izstādes atklāšana notiks 4. februārī plkst. 18.00.

Izstāde ir iespēja ikvienam interesentam iepazīties ar „Erasmus+” studiju piedāvājumu. Informatīvais materiāls veidots, lai būtu par vienu no orientieriem studentu izvēlē, piesakoties programmas „Erasmus+” konkursam un pretendējot uz iespēju 2015./2016. mācību gadā studēt kādā no 111 LMA partneraugstskolām 28 valstīs. Līdz ar izstādes atklāšanu Mākslas akadēmija izsludinās „Erasmus+” stipendiju konkursu.

Ekspozīcijā būs lasāmi un aplūkojami studentu vizuāli ilustrēti 2013./2014. studiju gada stāsti par studijām partneraugstskolās un praksēm Eiropas Savienības uzņēmumos. Stāsti ietver sadzīves, studiju un darba procesa apraktus, kā arī vērtējumus un atziņas par gūto pieredzi. Iepriekšējo gadu „Erasmus” stipendiātu stāsti lasāmi LMA mājas lapā (klikšķināt šeit)

Mobilitātes programma „Erasmus+”, kas apvieno līdz šim realizētās mobilitātes programmas (tostarp – „Erasmus”, „Comenius”, „Leonardo da Vinci”, „Jean Monnet”), uzsākta 2014. gadā, un tā piedāvā plašākas un pilnvērtīgākas iespējas par tām, ko līdzšinējos gados studenti guva „Erasmus” ietvaros – studiju un prakses iespējas no 3 līdz 12 mēnešiem bakalaura, maģistra un doktora studiju programmās.

„Erasmus+” dod iespēju arī akadēmiskajam un neakadēmiskajam personālam doties pieredzes apmaiņā – docēt kursus partneraugstskolās, pilnveidot un kopradīt studiju programmas, vadīt meistardarbnīcas, uzlabot lekciju kursus, pilnveidojot metodiskos materiālus, piedalīties semināros, sadarbības projektos, doties vizītēs uz dažādām sadarbības institūcijām, kā arī darba novērošanas vai studiju braucienos, tādējādi gūstot nozīmīgu pieredzi starpkultūru dialogā un sniedzot savu ieguldījumu starpvalstu sadarbībā.

Latvijas Mākslas akadēmija mūžizglītības programmā „Erasmus” piedalās no 1998. gada, laika gaitā izveidojot ciešu sadarbības tīklu ar teju visām vadošajām mākslas un dizaina augstskolām Eiropā. LMA partneraugstskolas pārstāv Vāciju, Lielbritāniju, Skandināvijas un citas valstis.

Kopš Latvijas Mākslas akadēmija piedalās „Erasmus” programmā, studijās ārvalstīs pabijuši 356 LMA studenti, Eiropas uzņēmumos pieredzi guvuši 89 studenti. Mobilitāti aktīvi izmantojuši akadēmijas akadēmiskais un neakadēmiskais personāls – notikušas pieredzes apmaiņas vizītes partneraugstskolās, LMA mācībspēki vadījuši meistarklases un vieslekcijas. Mākslas akadēmijas darbinieki dažādās institūcijās Eiropas Savienībā viesojušies 420 reizes. Tikmēr Mākslas akadēmiju kā savu studiju vietu „Erasmus” programmas ietvaros izvēlējušies 172 studenti, un ar aizraujošām lekcijām, radošajām darbnīcām un meistarklasēm Rīgā viesojušies 66 partneraugstskolu pasniedzēji. Mobilitātes apjoms ar katru gadu pieaug un veidotie starptautiskie sadarbības tīkli nes jaunu, aizraujošu pieredzi, kas bagātina LMA studiju kvalitāti.


Darba laiki:
Otrdien, trešdien, piektdien, sestdien: 11.00–18.00
Ceturtdien: 11.00–19.00
Pārtraukums: 14.30–15.00
Svētdien, pirmdien: slēgts

Ieeja izstādē – bezmaksas.

Izstādes norises vieta:
Latvijas Mākslas akadēmijas 1. stāva zāle
Kalpaka bulvāris 13, Rīga