Meklēt
Izvēlne

Izstāde „Trauslā misija”

13. oktobrī Aspazijas bulvārī 20 tiks atklāta Latvijas Mākslas akadēmijas stikla mākslai piederīgo
stikla mākslinieku izstādes „Trauslā misija" galerijā „www.GlobalArtRoom".

Stikla māksla priecē dvēseli, radot vidi tās garīgi emocionālam, intelektuālam un telpiskam skanējumam. Mākslinieka jaunradei un stikla substancei kā noteicošajiem spēkiem šai procesā tiek dotas iespējas veidot īpašas attiecības, kas nepārtraukti atgādina par četru dabas stihiju - ūdens, gaisa, zemes un uguns nozīmi stikla tapšanā. Šis ir arī atgādinājums par materiāla uzbūves īpatnībām, kuru pielietojums dod iespēju gan pasargāt, gan iznīcināt. Abstrahējoties filozofiskās dimensijās, stikla un cilvēka kontrastainai būtībai var vilkt paralēles spēka un trausluma vienotības veselumā.
Trauslā misija ir izstādes moto un arī aicinājums. Eksponētie darbi ir kā apliecinājums mākslinieka radošā spēka nozīmīgumam materiālajā pasaulē. Stikls ir kā dvēseles spogulis, kura uztveres krāsainība ir atkarīga no indivīda noskaņojuma. Kā spīta un neizsīkstošas enerģijas apliecinājums, izstāde rada pozitīvu emociju strāvu mūsdienu Latvijas ekonomiskās situācijas kontekstā.
Latvijas Mākslas akadēmija ir profesionālu mākslinieku, tai skaitā arī stikla mākslinieku šūpulis. „Trauslās misijas" dalībnieki - Inguna Audere, Sandra Utāne, Ilze Dūdiņa, Inita Ēmane, Vineta Groza, Dainis Gudovskis, Aija Deksne, Gita Ose, Līga Jaunzeme, Agnese Rimša, Baiba Cālīte, Ernests Vītiņš, Agnese Cērpa, Ingus Ziemelis, Iveta Brence un Solvita Bruže ar cieņu un pateicību apliecina savu piederību Latvijas Mākslas akadēmijai. Tie ir Stikla mākslas nodaļas profesionāli pedagogi, maģistranti, kā arī LMA absolventi, kas vienmēr stikla mākslu ir popularizējuši gan Latvijā, gan pasaulē. Jāuzsver, ka šobrīd izšķiras būtisks jautājums visas Latvijas profesionālās mākslas un kultūras nākotnes mērogā, kas ir tieši saistīts ar LMA turpmāko esību.

Inguna Irbe
Galerija „www.GlobalArtRoom"; Tel.mob. 29824004