Meklēt
Izvēlne

Izstāde "Retrospektīva"

No 11. līdz 27. maijam Latvijas Mākslas akadēmijas aulā būs skatāma bijušo studentu diplomdarbu retrospektīva no 1947. līdz 1998.

Laiks pēc Otrā pasaules kara latviešu mākslā ir bijis pretrunīgs un sarežģīts, tomēr šajā procesā vērojama zināma likumsakarīga attīstība.
Ekspozīcija aptver ļoti plašu laika diapazonu - senākie darbi gleznoti uzreiz pēc Otrā pasaules kara - 1940. gados. Ir pārstāvēts piecdesmito gadu reālistiskā impresionisma optimisms, skarbais stils, t.s. franču grupas minimālisma iedvesmoti darbi, sešdesmito gadu racionālisms un ģeometriska stilizācija, latviešu glezniecības klasiskās tradīcijās ieturētas kompozīcijas, astoņdesmito gadu monumentālās glezniecības renesanse profesora, vēlāk LMA rektora Induļa Zariņa audzēkņu darbos, latviešu neoklasicisma aizsākumi Normunda Brasliņa, Laumas Sīkas u.c. darbos, deviņdesmito gadu spilgtā, dekoratīvā, bet saturiski paseklā krāsainība.
Caur studentu diplomdarbiem iespējams redzēt arī kopējās tendences Latvijas mākslā noteiktos periodos. Arī izstādes laiks nav izvēlēts nejauši, proti, tikko ir beigušās studentu mācību skates, un strauji tuvojas diplomdarbu aizstāvēšanas laiks. Tādejādi arī studentiem rodas iespēja salīdzināt savu veikumu kopējā Latvijas Mākslas akadēmijas vēstures kontekstā, kā arī iepazīsties ar savu pasniedzēju diplomdarbiem. Izstādē apskatāmi gleznotāju, pašreizējo un bijušo pasniedzēju Alekseja Naumova, Kristapa Zariņa, Kaspara Zariņa, Vijas Zariņas, Ivara Heinrihsona, Ata Kampara, Induļa Zariņa, Borisa Bērziņa, Gunāra Mitrēvica, Aleksandra Stankēviča, Vladimira Kozina, u.c. diplomdarbi.
Izstādē tiks izstādīti arī tādu izcilāko latviešu gleznotāju, kā Felicitas Pauļukas, Maijas Tabakas, Imanta Lancmaņa, Ilmāra Blumberga u.c. - bijušo LMA studentu diplomdarbi.
Darbi izvēlēti no LMA Studentu darbu metodiskā fonda kolekcijas. Metodiskais fonds pastāv jau kopš 1947. gada. Kolekcija tiek pastāvīgi papildināta arī šodien. Diemžēl iepriekšējās desmitgadēs daudz kas zaudēts, tādēļ šobrīd rit kolekcijas atjaunošanas un restaurācijas darbs, lai tie cienīgi sagaidītu LMA 90. jubileju 2011. gada rudenī.
Izstādes ekspozīcijas iekārtošanu veicis Prof. Kaspars Zariņš.

Latvijas Mākslas akadēmijas aula
Kalpaka bulvāris 13
12.05.2010. - 27.05. 2010
O., T., C., P., S., 11:00 - 17:00