Meklēt
Izvēlne

Izvēles kurss „Gleznošana uz porcelāna”

Kurss „Gleznošana uz porcelāna” notiek Keramikas apakšnozarē. Fakultatīvās nodarbības paredzētas visu nodaļu studentiem kā izvēles (C) kurss bakalaura un maģistra programmām.

Informācija par kursu
2 semestri (bakalauriem - 1 kredītpunkts par katru; maģistriem – 2 KP par katru).
Parasti nodarbības notiek piektdienās, taču konsultāciju grafiks ir elastīgs.

Pieteikšanās
Pieteikšanās pie pasniedzējas Ženijas Loginovas pa tel. 29774138 un nosūtot savus datus (Vārds, Uzvārds, Nodaļa, kurss, e-pasta adrese) uz e-pastu loginova(abols)inbox.lv">.
Uzmanību! Grupā tiks ieskaitīti pirmie 20 studenti.

Pirmā nodarbība notiks piektdien, 2015. gada 25.septembrī, pl.14.00, Keramikas katedrā, rozīšu korpusā 1.st. (pretī Funkcionālam dizaina katedrai).