Meklēt
Izvēlne

Jaunie pētnieki un studenti aicināti piedalīties starptautiskā konferencē

2014. gada 15. un 16. maijā Rīgā norisināsies „IV Starptautiskajā jauno pētnieku un studentu zinātniski praktiskajā konferencē "Izaicinājumu un iespēju laiks: problēmas, risinājumi, perspektīvas”.

Konferences darba virzieni:
• Ekonomika un finanses;
• Vadība, Eiropas studijas;
• Tiesību zinātne;
• Psiholoģija, pedagoģija, sociālais darbs;
• Kulturoloģija, vēsture, filoloģija;
• Māksla un dizains;

Konferences darba valodas – latviešu, krievu, angļu.

Konferencē var piedalīties ar referātu (uzstāšanās laiks līdz 10 minūtēm). Referāti piedalās konkursā.

Referātu noformēšanas prasības un referātu vērtēšanas kritērijus skatīt failā, kas lejupielādējams šī ieraksta beigās.

Dalības maksa studentiem un maģistrantiem un doktorantiem – EUR 15, pasniedzējiem un pārējiem dalībniekiem – EUR 30. Maksā iekļauti darba materiāli, konferences materiālu krājums un kafijas pauzes.
Ceļa, ēdināšanas un nakšņošanas izdevumus sedz dalībnieki.

Referātu iesūtīšanas termiņš – līdz 2014. gada 1. aprīlim (e-pasts: rigakonf2014(abols)inbox.lv">).

Kontaktpersonas:
Ilona Butjankova (BSA) +371 26481642
Olga Kirpičņikova (BSA) +371 26299382

Noderīga informācija: