Meklēt
Izvēlne

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija aicina pieteikt dalību mūzikas pētījumu konferencē

Vēloties humanitāro zinātņu dažādu konferenču un semināru norisē iedibināt regulāru forumu, kurā visi, kuru pētījumi saskaras ar skaņas un mūzikas izzināšanu, varētu iepazīstināt gan speciālistus, gan plašāku auditoriju ar gūtajām līdzšinējo pētījumu atziņām, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija (JVLMA) veido jaunu tradīciju – ikgadēju starpdisciplināru zinātnisku konferenci, kas veltīta aktualitātēm mūzikas pētījumu jomā Latvijā.

Tajā aicināti piedalīties ne tikai muzikoloģijas, bet arī citu humanitāro un sociālo zinātņu pārstāvji, lai tādējādi rastu iespēju dinamiskā dažādu jomu speciālistu vidē apmainīties viedokļiem un skatupunktiem skaņas un mūzikas dažādu izpausmju pētnieciskā tvērumā. Kā potenciālie dalībnieki tiek gaidīti gan pieredzējuši pētnieki, gan arī studējošie (maģistra un doktora studiju programmu līmenī).

Aicinām pieteikt dalību šādās tematiskajās ievirzēs, kas nav pilnīgi izsmeļošas:
- aktualitātes un jaunas atziņas mūzikas vēsturiskā mantojuma izpētē Latvijā un pasaulē;
- skaņas un mūzikas izpēte dažādos teorētiskas (sistemātiskas) analīzes aspektos;
- skaņa un mūzika tradicionālajā kultūrā un tās dažādās izpausmes formās;
- novitātes dziesmu un deju svētku tradīcijas dokumentēšanā un izpētē Latvijā;
- mūzika un mūzikas kultūra kā sociāls fenomens dažādos uztveres un vērtējuma rakursos;
- aktualitātes un atziņas populārās mūzikas kultūras jomas izpētē;
- mūzika teātrī, kino, multimediālā mākslas darbā un citās dažādu mākslu un ideju mijiedarbes formās kultūras telpā.

Interesantākie referāti tiks publicēti periodiskajā izdevumā „Mūzikas akadēmijas raksti”.

Referātu prezentācijas laiks – 20 minūtes. Pēc katras prezentācijas 10 minūtes paredzētas diskusijām. Dalība konferencē jāpiesaka elektroniski nosūtot aizpildītu pieteikuma veidlapu uz sekojošu adresi: janis.kudins(abols)jvlma.lv"> (JVLMA Muzikoloģijas katedras vadītāja Jāņa Kudiņa e-pasta adrese).

Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2014. gada 28. februāris.

Akceptētie referātu (prezentāciju) pieteikumi pieteicējiem tiks izziņoti 2014. gada 10. martā.

Konferences aprakstu un pieteikuma veidlapu iespējams lejupielādēt šeit: