Meklēt
Izvēlne

JVLMA 2. starpdisciplinārā zinātniskā konference „Mūzikas pētījumi Latvijā”

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija aicina pieteikt dalību II starpdisciplinārajā zinātniskajā konferencē "Mūzikas pētījumi Latvijā". Konference piedāvā lielisku viedokļu apmaiņas platformu ikvienam, kura pētījumi saskaras ar skaņas un mūzikas izzināšanu visdažādākajos uztveres rakursos. Konferencē tiek aicināti piedalīties dažādu humanitāro un sociālo zinātņu pārstāvji, arī studējošie maģistra un doktora studiju programmu līmenī.

Konference notiks JVLMA 2015. gada 26.–27.  martā (*atkarībā no dalībnieku skaita konferences norise vienā vai divās dienās tiks precizēta darba procesā). Interesantākie referāti  tiks publicēti periodiskajā izdevumā "Mūzikas akadēmijas raksti".

Aicinām pieteikt dalību šādās tematiskajās ievirzēs, kas nav pilnīgi izsmeļošas:

- aktualitātes un jaunas atziņas mūzikas vēsturiskā mantojuma izpētē Latvijā un pasaulē;

- skaņas un mūzikas izpēte dažādos teorētiskas (sistemātiskas) analīzes aspektos;

- skaņa un mūzika tradicionālajā kultūrā un tās dažādās izpausmes formās;

- novitātes dziesmu un deju svētku tradīcijas dokumentēšanā un izpētē Latvijā;

- mūzika un mūzikas kultūra kā sociāls fenomens dažādos uztveres un vērtējuma rakursos;

- aktualitātes un jaunas atziņas populārās mūzikas kultūras jomas izpētē;

- mūzika teātrī, kino, multimediālā mākslas darbā un citās dažādu mākslu un ideju mijiedarbes formās kultūras telpā.


* Referāta tematisko vadlīniju izvēlē iespējams aptvert dažādus aspektus.

Referātu prezentācijas laiks – 20 minūtes. Pēc katras prezentācijas 10 minūtes paredzētas diskusijām.

Dalība konferencē jāpiesaka, elektroniski nosūtot aizpildītu pieteikuma veidlapu uz sekojošu adresi: janis.kudins(abols)jvlma.lv"> (JVLMA Muzikoloģijas katedras vadītāja Jāņa Kudiņa e-pasta adrese).

Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2015. gada 28. februāris. Akceptētie referātu (prezentāciju) pieteikumi pieteicējiem tiks izziņoti 2015. gada 6. martā.


Pieteikuma anketa lejuepielādējama šeit: