Meklēt
Izvēlne

GUNDEGAS GAILĪTES PROMOCIJAS DARBA AIZSTĀVĒŠANA

O.Kalpaka bulvāris 13, Rīga

2022. gada 25. novembrī plkst. 12.00 Latvijas Mākslas akadēmijas promocijas padomes atklātā sēdē, Gundega Gailīte aizstāvēs promocijas darbu par tēmu “Latviešu karikatūras vēsture un tās loma nacionālās identitātes attīstībā (No pirmsākumiem līdz 1920. gadam)” zinātniskā doktora grāda (Ph. D.) mākslas zinātnē iegūšanai.