Meklēt
Izvēlne

LIDOJUMA EPIZOŽU PARĀDE | BEATES POIKĀNES MAĢISTRA DARBS SCENOGRĀFIJĀ

Tu jau zini Kur

Lidojuma epizožu parāde ir izrāde, kas pieņem scenogrāfiju kā izejas punktu radošajā procesā un pēta šādas pieejas iespējamos iznākumus. Radītie objekti, konfigurācijas un horeogrāfija ir balstīta Gastona Bašlāra esejas fragmenta “Lidojuma sapnis” apspēlē no “Gaiss un sapņi: eseja par kustības iztēli” (1943).

Izrādē tiek ieskicēta cilvēka lidot-vēlmes atkārtošanās kā neizsīkstošs iztēles motīvs, kas cauri laikam pieņem atšķirīgas fantāzijas formācijas. Tā pat, kā ikdienišķo nomoda pasauli maina izgudrojumi, arī sapņu un iztēles pasaule veidojas kopsakarā ar indivīda un sabiedrības fantāzijām par iespējamo un neiespējamo (šajā gadījumā – lidojumu). Caur mākslinieciskiem meklējumiem tiek adresēts jautājums par cilvēka tieksmi lidot metaforiskā un tiešā veidā.

Scenogrāfija atklājās kustībā kurā tiek pētītas ķermeņa attiecības ar objektiem, kā arī šo attiecību herarhijas. Domājot par Bašlāra “Lidojuma sapņa” celšanās, planēšanas un krišanas dinamiku tika radīta izrādes skaņas kompozīcija, kurā galvenokārt dominē sintētiski tembri, padarot klausītāja ausi atvērtu asociāciju savienojumiem.

“Lidojuma epizožu parāde” ir daļa no Beates Poikānes maģistra pētījuma scenogrāfijā. Darbs radīts kopā ar mākslinieci un horeogrāfi Laimu Jaunzemu un skaņu mākslinieku Andreju Poikānu.

Izrāde notiks 30. un 31. maijā no plkst 19.00 līdz 20.00
Ieeja par ziedojumiem 5 -10 eiro