Meklēt
Izvēlne

PROMOCIJAS DARBA AIZSTĀVĒŠANA

ZOOM

2022. gada 25. februārī plkst. 13.00 Latvijas Mākslas akadēmijas (LMA) promocijas padomes atklātā sēdē, tiešsaistes platformā Zoom LMA lektore Liene Jākobsone aizstāvēs promocijas darbu par tēmu “Kritiskais pārmaiņu dizains. Kritiskā dizaina loma ilgtspējas veicināšanā” zinātniskā doktora grāda (Ph.D.) mākslas zinātnē iegūšanai.

Pieslēgšanās saite:
https://zoom.us/j/97901713028?pwd=MHAvaDhRcGdXVU1LWlJPQ3M4ZGpCUT09
Pieslēgšanas parole: 042389