Meklēt
Izvēlne

PROMOCIJAS DARBA AIZSTĀVĒŠANA

ZOOM

2022. gada 11. martā plkst. 15.00 Latvijas Mākslas akadēmijas promocijas padomes atklātā sēdē tiešsaistes platformā Zoom Artūrs Lapiņš aizstāvēs promocijas darbu par tēmu “Viduslaiku pilsdrupas Latvijas kultūrvidē” zinātniskā doktora grāda (Ph.D.) mākslas zinātnē iegūšanai.

Pieslēgšanās saite:
https://zoom.us/j/93636959362?pwd=QXFwVjVBYTZwY0d6QnE5NDFGczlZZz09
Parole: 802998