Meklēt
Izvēlne

Ķīnas Tautas Republikas valdība piedāvā divas stipendijas

Ķīnas Tautas Republikas (ĶTR) valdība piedāvā Latvijas studentiem divas stipendijas studijām un pētniecībai Ķīnā 2014./2015. akadēmiskajā gadā. Trīs stipendijas izmantos iepriekšējo gadu stipendiāti, lai turpinātu maģistrantūras studijas Ķīnā.

Lai pieteiktos stipendijai, Valsts izglītības attīstības aģentūrā jāiesniedz šādi dokumenti:
1. Aizpildīta pieteikuma veidlapa. Pieteikuma veidlapa jāaizpilda tiešsaistē (www.csc.edu.cn/laihua, sadaļa „Application Online for International Students), pēc tam tā jāizdrukā un jāpievieno iesniedzamajiem dokumentiem. Norādāmais aģentūras numurs ir 4281.
2. Augstskolas diplomu un to pielikumu apstiprinātas kopijas (apstiprina augstskola vai notārs). Diplomu kopijām jābūt ar apstiprinājuma zīmogu, apstiprinātāja parakstu un datumu. Teksts, kas nav angļu valodā, jāpārtulko angliski, un jāapstiprina arī tulkojums. Ja diplomu pretendents saņems tikai jūnijā, jāiesniedz augstskolas izsniegts atzīmju izraksts angļu valodā.
3. Studiju vai pētniecības plāns angļu vai ķīniešu valodā – jāiesniedz tiem, kas piesakās uz stipendiju maģistra un doktora studijām (apm. 800 vārdu).
4. Divas augstskolas pasniedzēju ieteikuma vēstules angļu vai ķīniešu valodā.
5. Medicīnas izziņas kopija, izziņas veidlapa atrodama VIAA mājas lapā (klikšķināt šeit).
6. Veidlapu aizpilda ārsts angļu valodā. Medicīnas izziņas oriģināls dokumentu iesniedzējam jāpatur, lai to varētu uzrādīt Ķīnā (ja kandidātam tiks piešķirta stipendija). Aizpildīta veidlapa derīga 6 mēnešus.
7. Vēstule no Ķīnas augstskolas, kas apliecina, ka students ir/tiks uzņemts augstskolā (ja tāda vēstule ir).
8. Motivācijas vēstule angļu valodā (lūdz VIAA).

Lūdzam iesniedzamos dokumentus sakārtot minētajā secībā.

To augstskolu sarakstu, kuras uzņem ārzemju studentus, un plašāku informāciju par ĶTR valdības stipendiju (sadaļa „Chinese Government Scholarship – Bilateral Programme”) meklējiet šeit: www.csc.edu.cn/laihua

Pieteikšanās termiņš – 2014. gada 20. marts.

Dokumenti jāiesniedz 3 eksemplāros (viens oriģināls un divas tā kopijas). Kopiju eksemplāriem papildu apstiprinājumi nav nepieciešami.

Dokumenti jāiesniedz Valsts izglītības attīstības aģentūrā, Vaļņu ielā 1, Rīgā, LV-1050.

24., 25. vai 26. martā (datums tiks paziņots katram kandidātam atsevišķi, vienojoties par ierašanās laiku) VIAA notiks vērtēšanas komisijas pārrunas ar kandidātiem. Tajās piedalīsies arī ĶTR vēstniecības Latvijā 1. sekretārs Mr Zeng Fuhua.

Vairāk informācijas: aija.jakovica(abols)viaa.gov.lv">, tālrunis: 67814331.

Stipendijas tiek piedāvātas, pamatojoties uz ĶTR vēstniecības Rīgā 2014. gada 21. februāra vēstuli Valsts izglītības attīstības aģentūrai.

Izmantota Valsts izglītības attīstības aģentūras mājas lapā atrodamā informācija (klikšķināt šeit).