Meklēt
Izvēlne

Komersantu piedāvājumu aptauja: "Organizācijas, kuras var piedāvāt stažēšanos LMA akadēmiskajam personālam 2019.gadā"

Latvijas Mākslas akadēmija (LMA) projekta Nr.8.2.2.0/18/A/015 “Stiprināt Latvijas Mākslas akadēmijas akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās” ietvaros izsludina komersantu aptauju, kuri piedāvās stažēšanos LMA akadēmiskajam personālam, palīdz apgūt nozares pilnveidei nepieciešamās prasmes, tai skaitā jaunākās prakses un tehnoloģijas, inovatīvākās metodes un nozares attīstībai nepieciešamās zināšanas.
Specifikācija:
1. Komersants nodrošina sekojošo jomu tehnisko atbalstu vai pārvalda/ darbojas kādā no sekojošām jomām:
Vizuālā māksla (2D)

 •     Glezniecība
 •     Grafikas māksla
 •     Tekstilmāksla
 •     Zīmēšana

Vizuāli plastiskās mākslas (3D)

 •     Tēlniecība
 •     Keramika
 •     Stikla māksla

Audiovizuālās mediju māksla

 •     Scenogrāfija
 •     Vizuālās komunikācija
 •     Kustība. Attēls. Skaņa. (animācija)

Dizains

 •     Funkcionālais dizains
 •     Vides māksla 
 •     Modes māksla 
 •     Metāla dizains

Mākslas zinātnes nodaļa

 •     Vizuālās mākslas kultūras vēsture un teorija
 •     Restaurācija

2. Komersants izmanto:

 • jaunākās tehnoloģijas vai zināšanas
 • ievieš inovatīvas metodes
 • spēlē būtisku lomu nozares attīstībā

3. Komersants gatavs veikt būtisku ieguldījumu akadēmiskā personāla stažēšanās plāna izstrādē un īstenošanā, nodrošinot stažēšanās iespējas 200 stundas viena gada laikā.

4. Komersants, nodrošinot stažēšanos akadēmiskajam personālam, var pretendēt uz atlīdzību nepārsniedzot kopējo apmēru par stažēšanās plāna izpildi – 2 000,- eur (tai skaitā PVN, ja piemērojams).

5. Stažēšanās jānodrošina līdz 2019.gada 31.decembrim.

Piedāvājums jānosūta Mārai Ādiņai (, 29995079) līdz 2019.gada 20.martam.