Meklēt
Izvēlne

Konference "Dokumentālā fotogrāfija mūsdienās: transformācijas, diskusijas un prognozes"

Rīgas Stradiņa universitātes Komunikācijas fakultāte, Komunikācijas studiju katedra un Rīgas Mākslas Telpa aicina piedalīties zinātniskajā konferencē „Dokumentālā fotogrāfija mūsdienās: transformācijas, diskusijas un prognozes”. Referātu pieteikumus iespējams iesūtīt līdz 2013. gada 31. janvārim.

Konference notiks Dienas gada balvas fotogrāfijā ietvaros Rīgas Mākslas Telpā  2013. gada 20. februārī.

Fotogrāfijas medija digitalizācija ir rosinājusi būtiskas izmaiņas visā vizuālajā kultūrā kopumā, kas pašos pamatos skar profesionālās un amatierfotogrāfijas attīstību. Neskatoties uz daudzskaitlīgām fotogrāfijas medija tehnoloģiskajām un konceptuālajām transformācijām, deviņdesmito gadu šaubām par fotogrāfijas medija nākotni, dokumentālās fotogrāfijas neviennozīmīgajām saiknēm ar mākslas un komerciālās fotogrāfijas tradīcijām, fotogrāfija joprojām tiek aplūkota kā realitātē balstīts medijs. Izmaiņas ir skārušas ne tikai dokumentālas fotogrāfijas apriti, pieejamību, arhivāciju, eksponēšanu un kolekcionēšanu, bet arī dziļi transformējušas dokumentālās fotogrāfijas būtību institucionālā kontekstā, skarot fotoaģentūru, galeriju un muzeju darbību. Konferences mērķis ir rosināt diskusiju par mūsdienu dokumentālās fotogrāfijas attīstības transformācijām, tendencēm, un nākotnes attīstības prognozēm, pievēršoties gan fotogrāfijas nozares profesionālajiem aspektiem, gan diskutējot fotogrāfijas medija teorētiskos jautājumus.

Konferences tematiskie virzieni:
- Dokumentālās fotogrāfijas saiknes ar dokumentalitātes jēdzienu, sociālo, realitātes atainošanu, patieso un autentisko.
- Dokumentālā fotogrāfija kā mākslas darbs publiskajā telpā, fotogrāfiju arhivēšana un kolekcionēšana.
- Fotogrāfiju arhīvs (zinātniskā fotogrāfija, amatierfotogrāfija, sociālie mediji, utt.) kā mākslinieka radošo meklējumu avots.
- Dokumentālās fotogrāfijas satura, tehnoloģiju un aprites transformācijas mūsdienu fotogrāfu pieejās, fotoaģentūru darbībā, attēlu bankās un medijos.
- Dokumentālā fotogrāfija kā pārmaiņu instruments neformālos izglītības projektos.
- Privātā un publiskā robežas un attēlojums dokumentālajā fotogrāfijā.
- Komerciālās un dokumentālās fotogrāfijas tradīciju savstarpējās mijietekmes.
- Laikmetīgās norises, personības un tendences Latvijas dokumentālajā fotogrāfijā.

Ar lekcijām konferences plenārsēdē uzstāsies fotogrāfijas medija pētniecības un profesionālajā jomā pazīstami speciālisti: Dr.phil. Kārlis Vērpe, Dr.sc.inf. Sergejs Kruks, Dr.philol. Ilva Skulte, Dr.paed. Alnis Stakle.

Konferences darba valoda: latviešu.

Pieteikumus var iesūtīt līdz 2013. gada 31. janvārim (tēžu apjoms līdz 300 vārdiem).

Paziņojumi par referātu iekļaušanu konferences programmā tiks izsūtīti līdz 8. februārim.

Kontaktinformācija pieteikumiem un jautājumiem:
Ilva Skulte: iskulte(abols)gmail.com">
Alnis Stakle: alnisstakle(abols)yahoo.com">