Meklēt
Izvēlne

Konkursa „SEB stipendija glezniecībā” laureāte ir Madara Neikena

2014. gada 3. decembrī konkursa „SEB stipendija glezniecībā” noslēguma ceremonijā apbalvota konkursa laureāte Madara Neikena, Latvijas Mākslas akadēmijas Glezniecības apakšnozares maģistrantūras 2. kursa studente par darbiem „Zari” (2014) un „Koki” (2014). 

Latvijas Mākslas akadēmijas un SEB bankas sadarbībā konkurss norisinās jau septīto reizi un tā mērķis ir paust atzinību studentiem par izcilu sniegumu glezniecībā. Laureāte saņems iespēju piedalīties radošajās darbnīcās kādā no Eiropas Savienības valstīm un stipendiju EUR 1850 vērtībā.

Madaras Neikenas darbi izstādīti vairākās personālizstādēs, kā arī grupu izstādēs – galerijā „Klints” (2014), Jūrkalnes starptautiskā plenēra izstāde (2014), “Chemin de fer” Varšavas Mākslas akadēmijā (2013), „Laika matērija” (2012), „t-telpa” (2012) un citās. Madara 2010./2011. mācību gadā saņēma Borisa Bērziņa vārdā nosaukto stipendiju, kas tiek piešķirta studentiem par izcilu sniegumu zīmēšanas atskaites darbu skatē.

Laureātes darbus no konkursā iesniegto klāsta izvēlējusies žūrija, kurā pārstāvēta LMA, SEB banka un pieaicinātie mākslas jomas eksperti: LMA  rektors prof. Aleksejs Naumovs, prorektors jaunrades un administratīvajā darbā prof. Kristaps Zariņš,  prorektors studiju un zinātniskajā darbā Asociētais profesors Andris Teikmanis, Glezniecības katedras vadītājs asoc. prof. Andris Vītoliņš, Vides mākslas katedras vadītājs asoc. prof. Kristians Brekte, SEB bankas Private Banking vadītāja Aija Miķelsone, SEB bankas prezidents Ainārs Ozols, mākslinieki Kaspars Podnieks un Ilze Avotiņa.

Līdz izstādes noslēguma dienai, 3. decembrim, arī ikvienam apmeklētājam bija iespēja nobalsot par sev tīkamāko mākslas darbu. Šogad apmeklētāju simpātijas balva piešķirta Keramikas apakšnozares 2. kursa studentei Alisei Mediņai par darbu „Bulvāris pēc lietus”.

Latvijas Mākslas akadēmijas Glezniecības katedras vadītājs asoc. prof. Andris Vītoliņš laureāti Madaru Neikenu raksturo kā klusu un mierīgu cilvēku, kura ir „viens no retajiem māksliniekiem, kurš joprojām iet atklātā dabā, piedalās plenēros un ceļo.” Madaru interesējot krāsas un ainavas vieglums, kuru viņa cenšoties panākt arī savos darbos.

LMA rektors prof. Aleksejs Naumovs, komentējot laureātes panākumus atzīmē, ka Madara Neikena jau arī līdz šim veiksmīgi piedalījusies vairākās izstādēs Latvijā un ārzemēs. Latvijas Mākslas akadēmijā Madara ir ieguvusi bakalaura grādu un pašlaik studē maģistrantūrā. Profesors vērtē, ka laureāte spēj akumulēt dabu un transformēt to gleznojumā, vizuālo realitāti pārvēršot nosacītā ainavā. Madaras darbiem piemītot meditatīvs raksturs gan mākslas radīšanas, gan recepcijas līmenī. Par Madaras darbu ievērojamām un izceļamām kvalitātēm profesors uzskata vienkāršību un spēju izvairīties no sadrumstalotības. „Lai gleznotu šķietami „neko” – baltu sniegu, gaisu, nepieciešama liela meistarība. Arī monumentālajā glezniecībā Madara saglabā konkursa izstādē eksponētajā darbā redzamās kvalitātes – kompozīciju un krāsu izjūtu. Mēģinot konceptualizēt Madaras veikumu, varam to dēvēt par abstrakto minimālismu,” rezumē rektors prof. Aleksejs Naumovs.

SEB bankas prezidents Ainārs Ozols uzskata, ka sava ceļa atrašana un sava unikālā rokraksta attīstīšana vienmēr ir grūts uzdevums, kas prasa daudz pūļu, mērķtiecības un neatlaidības. Prezidents uzsver, ka tāds likums ir vienlīdz spēkā kā biznesa vidē, tā mākslā, bet šis ceļš  esot daudz vieglāk ejams, ja mācāmies no citu pieredzes. Un tieši tāpēc SEB bankas kolektīvs varot būt gandarīts par iespēju palīdzēt jaunajiem māksliniekiem izkopt savu talantu un spert vēl vienu soli pretim saviem mērķiem.

Kopš 2008. gada, kad Mākslas akadēmijā pirmo reizi pasniegta „SEB stipendija glezniecībā”, to saņēmuši septiņi mākslinieki. 2008. gadā konkursa laureāte bija Neonilla Medvedeva, 2009. gadā – Atis Jākobsons, 2010. gadā – Zane Tuča, 2011. gadā – Elza Sīle, 2012. gadā - Laimdota Steķe, skatītāju simpātijas balvu ieguva Darja Fjodorova. Pagājušajā - 2013. gadā, balvu ieguva Glezniecības apakšnozares students Klāvs Loris par darbiem „Viena essme divos” un „Ceļā”, savukārt skatītāju simpātijas balvu saņēma Glezniecības apakšnozares studente Linda Vigdorčika par darbu „Divi satiekas Zilupē”.