Meklēt
Izvēlne

Konkurss par Mārupes novada grafiskās zīmes izstrādi

Mārupes novada Dome atkārtoti izsludinājusi konkursu par novada grafiskās zīmes idejas izstrādi. Konkursa mērķis ir ar radošo ideju sacensības palīdzību atrast labāko Mārupes novada grafiskās zīmes risinājumu, kas būtu izmantojams novada vizuālās identitātes veidošanai. Piedalīties konkursā aicinātas gan fiziskas, gan juridiskas personas. Labākie trīs darbi nolikumā noteiktajā kārtībā tiks izvirzīti godalgošanai. Kopējais konkursa godalgu fonds ir EUR 2200.

Pieteikumi iesniedzami līdz 2014. gada 28. jūlija plkst. 12.00 personīgi vai pa pastu Mārupes novada Domē, 1-5 kabinetā, Daugavas ielā 29, Mārupe, Mārupes novads, LV–2167.

Plašāka informācija atrodama konkursa nolikumā (skat. zemāk) un Mārupes novada mājas lapā (klikšķināt šeit).