Meklēt
Izvēlne

Konkurss uz asociētā profesora amata vietām Latvijas Mākslas akadēmijā

Latvijas Mākslas akadēmija izsludina konkursu uz vakantajām asociētā profesora amata vietām.

Vakantās ASOCIĒTĀ PROFESORA amata vietas:
- viena asociētā profesora amata vieta mākslā, vizuālajā mākslā, Glezniecības apakšnozarē;
- viena asociētā profesora amata vieta mākslā, vizuāli plastiskajā mākslā, Keramikas apakšnozarē;
- viena asociētā profesora amata vieta mākslā, audio vizuālo mediju mākslā, Scenogrāfijas apakšnozarē;
- viena asociētā profesora amata vieta mākslā, dizainā, Vides mākslas apakšnozarē.

Prasības:
- atbilstošas LR MK noteikumiem Nr. 391 (04.09.03. protokols Nr. 41, 3.§);
- nolikumam par akadēmiskajiem amatiem LMA.

Dokumenti jāiesniedz LMA Personāldaļā (4. telpā) no 2014. gada 16. septembra līdz 16. oktobrim (darba dienās) no plkst. 10.00 līdz 15.00.

Informācija pa tālruni: +371 67321892.

Latvijas Mākslas akadēmijas 2014. gada 9. septembra Senāta lēmums,  protokols Nr. 1.