Meklēt
Izvēlne

Konkurss uz lektora un docenta vietām

LATVIJAS MĀKSLAS AKADĒMIJA
IZSLUDINA KONKURSU UZ VAKANTĀM AKADĒMISKAJĀM AMATA VIETĀM

LMA izsludina konkursu uz vakantajām DOCENTA amata vietām:
• 1 docenta amata vietu - vizuālajā mākslā, tekstilmākslas specialitātē;
• 1 docenta amata vietu- vizuāli plastiskajā mākslā, modes mākslas specialitātē;
• 1 docenta amata vietu- vizuāli plastiskajā mākslā, tēlniecības specialitātē;
• 2 docenta amata vietas - vizuāli plastiskajā mākslā, stikla mākslas specialitātē.

LMA izsludina konkursu uz vakantajām DOCENTA un LEKTORA amata vietām LMA Latgales filiālē:
• 1 docenta amata vietu - vizuālajā mākslā, grafikas (precizēts 24.03.2011.) specialitātē;
• 1 docenta amata vietu - mākslas zinātnē, vizuālās mākslas vēsturē un teorijas specialitātē;
• 1 lektora amata vietu - vizuālajā mākslā, tekstilmākslas specialitātē.

LMA izsludina konkursu uz vakantajām LEKTORA amata vietām:
• 1 lektora amata vietu - dizainā, vides mākslas specialitātē;
• 1 lektora amata vietu - mākslas zinātnē, restaurācijas specialitātē.

Prasības:
 atbilstošas AL, LR MK noteikumiem Nr.391 (04.09.03. protokols Nr.41, 3.§)
 Nolikums par akadēmiskajiem amatiem Latvijas Mākslas akadēmijā.

Dokumenti jāiesniedz LMA Personāldaļā (4. telpā)
no 2011. gada 4. aprīļa līdz 6. maijam
(darba dienās) no pulksten 11.00 līdz 15.00
Informācija pa tālruni: 6 7321892

VĒLĒŠANAS 2011. gada 27. maijā

Latvijas Mākslas akadēmijas 2011. gada 15. marta Senāta lēmums, protokols Nr. 5

Iesniedzamo dokumentu saraksts:
1) Akadēmijas padomei adresēts iesniegums;
2) CURRICULUM VITAE (dzīves un darba gājums);
3) pārskats par pretendenta pēdējo sešu gadu jaunradi;
4) izglītības dokumentu kopijas par augstāko izglītību;
5) pedagoģisko darbu apliecinošus dokumentus mākslas izglītībā;
6) katedras vai nodaļas atsauksme par līdzšinējo akadēmiskā mācību spēka darbu;
7) izziņa par akadēmiskā mācību spēka plānoto darba slodzi 20.../20... studiju gadā;
8) pasniedzamo priekšmetu apstiprinātas programmas - kursu aprakstus.
Pielikumā:
vizuālais materiāls vai katalogi, publikācijas u.c.

Iesniedzot dokumentus, jāuzrāda pase.