Meklēt
Izvēlne

Konkurss uz profesora un asociētā profesora amata vietām Latvijas Mākslas akadēmijā

Latvijas Mākslas akadēmija izsludina konkursu uz vakantajām profesora un asociētā profesora amata vietām.

Vakantās PROFESORA amata vietas:
- viena profesora amata vieta vizuālajā mākslā, Glezniecības apakšnozarē (Latgales filiālē);
- viena profesora amata vieta mākslas zinātnē, Mākslas zinātnes un kultūras teorijas apakšnozarē.

Vakantās ASOCIĒTĀ PROFESORA amata vietas:
- viena asociētā profesora amata vieta dizainā, Funkcionālā dizaina apakšnozarē;
- viena asociētā profesora amata vieta dizainā, Metāla dizaina apakšnozarē.

Prasības:
- atbilstošas LR MK noteikumiem Nr. 391 (04.09.03. protokols Nr. 41, 3.§)
- Nolikumam par akadēmiskajiem amatiem LMA.

Dokumenti jāiesniedz LMA Personāldaļā (4. telpā) no 2015. gada 3. augusta līdz 2. septembrim (darba dienās) no plkst. 10.00 līdz 16.00.

Informācija pa tālruni: +371 67321892.

Latvijas Mākslas akadēmijas 2015. gada 21. jūlija  Senāta lēmums,   protokols Nr. 7.