Meklēt
Izvēlne

Konkurss uz vadošā pētnieka un pētnieka amata vietām Mākslas vēstures institūtā

Latvijas Mākslas akadēmija izsludina konkursu uz vakantajām vadošā pētnieka un pētnieka amata vietām Mākslas vēstures institūtā.

Saskaņā ar Zinātniskās darbības likumu pētnieka amatā var ievēlēt personu ar doktora vai maģistra grādu. Kā priekšrocība tiks uzlūkota doktora zinātniskais grāds mākslas zinātnē, specializācija un pieredze viduslaiku arhitektūras un būvplastikas pētniecībā, vismaz divu svešvalodu zināšanas.

Saskaņā ar Zinātniskās darbības likumu vadošā pētnieka amatā var ievēlēt personu ar doktora zinātnisko grādu. Kā priekšrocība tiks uzlūkota doktora zinātniskais grāds mākslas zinātnē, specializācija un pieredze 19.–21. gs. mākslas pētniecībā, pieredze zinātnisko projektu vadīšanā un administratīvajā darbā, vismaz divu svešvalodu zināšanas.

Pretendentiem līdz 2014. gada 17. novembrim jāiesniedz Latvijas Mākslas akadēmijas Personāldaļā (Kalpaka bulv. 13, 4. telpā, LV-1867, Rīgā; darba dienās no plkst. 10.00 līdz 15.00) šādi dokumenti:
- rektoram adresēts iesniegums,
- dokumentu kopijas, kas apliecina augstāko izglītību un akadēmiskos un zinātniskos grādus,
- dzīves un darba gājums (Curriculum Vitae).

Papildus informācija pa tālruni: + 371 67321892.