Meklēt
Izvēlne

Konkurss uz vakantajām akadēmiskajām amata vietām Latvijas Mākslas akadēmijā

Latvijas Mākslas akadēmija izsludina konkursu uz vakantajām docenta un lektora amata vietām.

Vakantās DOCENTA amata vietas:
- viena docenta amata vietu – vizuālajā mākslā, zīmēšanas apakšnozarē;
- viena docenta amata vietu – vizuālajā mākslā, grafikas apakšnozarē;
- divas docenta amata vietas – dizainā, vides mākslas apakšnozarē;
- viena docenta amata vietu – audio vizuālajā mediju mākslā, vizuālās komunikācijas apakšnozarē.

Vakantās LEKTORA amata vietas:
- viena lektora amata vietu – vizuālajā mākslā, glezniecības apakšnozarē;
- divas lektora amata vietas – audio vizuālajā mediju mākslā, KAS (kustība, animācija, skaņa) apakšnozarē;
- divas lektora amata vietas – vizuālajā mākslā, tekstilmākslas apakšnozarē;
- viena lektora amata vietu – dizainā, funkcionālā dizaina apakšnozarē.

Prasības:
- atbilstošas AL, LR MK noteikumiem Nr. 391 (04.09.03. protokols Nr. 41, 3.§);
- Nolikums par akadēmiskajiem amatiem Latvijas Mākslas akadēmijā.

Dokumenti jāiesniedz LMA Personāldaļā (4. telpā) no 2014. gada 16. oktobra līdz 19. novembrim (darba dienās) no pulksten 11.00 līdz 15.30.

Informācija pa tālruni: +371 67321892.

VĒLĒŠANAS 2014. gada 28. novembrī (piektdienā).

Latvijas Mākslas akadēmijas 2014. gada 15. oktobra Senāta lēmums, protokols Nr. 2.

Iesniedzamo dokumentu saraksts:
1) Akadēmijas padomei adresēts iesniegums;
2) CURRICULUM VITAE (dzīves un darba gājums);
3) pārskats par pretendenta pēdējo sešu gadu jaunradi;
4) izglītības dokumentu kopijas par augstāko izglītību;
5) pedagoģisko darbu apliecinošus dokumentus mākslas izglītībā;
6) katedras vai nodaļas atsauksme par līdzšinējo akadēmiskā mācību spēka darbu;
7) pasniedzamo priekšmetu apstiprinātas programmas - kursu aprakstus.

Pielikumā:
vizuālais materiāls vai katalogi, publikācijas u.c.

Iesniedzot dokumentus, jāuzrāda pase.