Meklēt
Izvēlne

Konkurss uz vakantajām akadēmiskajām amata vietām Latvijas Mākslas akadēmijā

Latvijas Mākslas akadēmija izsludina konkursu uz vakantajām docenta un lektora amata vietām.

Vakantā DOCENTA amata vieta:
- viena docenta amata vieta – dizainā, Funkcionālā dizaina apakšnozarē;

Vakantā LEKTORA amata vieta:
- viena lektora amata vietu – vizuālajā mākslā, Zīmēšanas apakšnozarē.

Prasības:
- atbilstošas AL, LR MK noteikumiem Nr. 391 (04.09.03. protokols Nr. 41, 3.§);
- Nolikums par akadēmiskajiem amatiem Latvijas Mākslas akadēmijā.

Dokumenti jāiesniedz LMA Personāldaļā (4. telpā) no 2015. gada  30. oktobra līdz 30. novembrim (darba dienās) no pulksten 11.00 līdz 16.00.

Informācija pa tālruni: +371 67321892.

Latvijas Mākslas akadēmijas 2014. gada 27. oktobra Senāta lēmums, protokols Nr. 2.

Iesniedzamo dokumentu saraksts:
1) Akadēmijas padomei adresēts iesniegums;
2) CURRICULUM VITAE (dzīves un darba gājums);
3) pārskats par pretendenta pēdējo sešu gadu jaunradi;
4) izglītības dokumentu kopijas par augstāko izglītību;
5) pedagoģisko darbu apliecinošus dokumentus mākslas izglītībā;
6) katedras vai nodaļas atsauksme par līdzšinējo akadēmiskā mācību spēka darbu;
7) pasniedzamo priekšmetu apstiprinātas programmas - kursu aprakstus.

Pielikumā:
vizuālais materiāls vai katalogi, publikācijas u.c.

Iesniedzot dokumentus, jāuzrāda pase.