Meklēt
Izvēlne

KONSULTĀCIJAS PAR PIETEIKŠANOS STUDIJĀM LATVIJAS MĀKSLAS AKADĒMIJĀ

Latvijas Mākslas akadēmija rīkos tiešsaistes konsultācijas Zoom platformā par iestājpārbaudījumiem visās studiju programmās.

6. jūlijā plkst. 11:00
Doktorantūras programma
Zoom platforma, ID: 919 8224 8367

6. jūlijā plkst. 15:00
Maģistra programma
Zoom platforma, ID: 862 5925 1968

20. jūlijā plkst. 14:00
Bakalaura programma
Zoom platforma, ID: 832 2991 3597